#2 Orașul și culturile lui cu Natalia YEROMENKO [UA] / #2 City and Culture / #2 Город и Kультура, 23 aprilie 2015, ora 18:00

bsp_orasul2_web

– – – scroll down for English – – –
– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

#2 Orașul și culturile lui cu Natalia YEROMENKO [UA]
23 aprilie 2015, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Datorită istoriei sale îndelungate de subordonare la Imperiul Austriac, oraşul Cernăuţi are o vastă moştenire arhitecturală şi literară. Locuitorii sunt mândri de această moştenire şi îşi consideră oraşul drept unul dintre cele mai dezvoltate din Ucraina. Dar cum e cu dezvoltarea culturală contemporană a oraşului? Pot oare agenţii culturali locali să ofere produse culturale actuale şi adecvate sau sunt ei doar consumatori pasivi ai realizărilor din trecut? Lipsa de instituţii artistice care ar putea să-i educe pe tineri în domeniul artelor şi să găzduiască o comunitate profesionistă creează un vid în locul procesului artistic. Conectată la globalizare, aceasta generează de asemenea o ruptură între activiştii culturali progresişti, care cred că oraşul Cernăuţi e foarte provincial şi retardat, şi agenţii structurilor publice, care consideră dezvoltarea sa culturală drept acceptabilă şi chiar destul de satisfăcătoare. Recent ei au început să conducă un dialog pentru cooperare afectivă, dar vor avea multe obstacole în calea lor.

Natalia Yeromenko – manager cultural, jurnalist şi poet. A participat la diverse festivaluri de literatură (MERIDIAN, CZERNOWITZ, Forumul Editorului), a publicat primul volum de versuri „Revers” în 2013. În 2014 a fost coorganizatoarea proiectului pentru discuţii Dzestra, care avea ca scop să atragă atenţia publicului asupra spaţiilor publice din Cernăuţi. În prezent este angajată într-o iniţiativă culturală a Colectivului Rosa.

IMG_4082 web

EN
– – – – –

#2 City and Culture with Natalia YEROMENKO [UA]
April 23, 2015, 6 pm

Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

Due to its history of long subordinance to Austrian Emprire, Chernivtsi has vast architectural and literature heritage. The dwellers are proud of this heritage and consider their city to be one of the most developed in Ukraine. But what about the contemporary cultural development of the city? Can local agents of culture offer any actual and adequate cultural product, or are they just passive consumers of the past accomplishments? The lack of art institutions that could educate young artists and foster professional community creates a void in the place of art process. Connected with globalisation, it also generates the gap between progressive culture activists, who claim Chernivtsi to be highly provincial and retarded, and the agents of public structures, who consider it’s culture development as acceptable and even quite satisfactory. Recently they started to conduct a dialogue for affective cooperation, but they still have a lot of obstacles on this way.

Natalia Yeromenko – culture manager, journalist and poet. She took part in various literature festivals (MERIDIAN CZERNOWITZ, Publisher’s Forum), published first poetry book “Reverse” in 2013. As an activist, organized Street University in Chernivtsi in 2012-2013. In 2014 was a co-organizer of Dzestra talks project, aimed to draw publicity’s attention to public spaces in Chernivtsi. Currently is engaged at a Roșa Collective culture initiative.

IMG_4103_web

РУ
– – – – –

#2 Город и Kультура c Наталией ЕРЕМЕНКО [UA]
23 апреля, 2015, 18:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Из-за долгой истории принадлежности Австрийской империи Черновцы имеют обширное архитектурное и литературное наследие. Жители города гордятся этим наследием и считают город одним и наиболее развитым в Украине. Но как насчет современного культурного развития города? Могут ли местные агенты культуры предложить актуальный и адекватный культурный продукт, или же они только пассивно потребляют достижения прошлого? Недостаток институций искусства, которые могли бы образовывать молодых художников и способствовать развитию профессионального сообщества, создает вакуум на том месте, где должен был бы быть процесс искусства. Вместе с глобализацией это порождает разрыв между прогрессивными активистами, которые утверждают, что Черновцы – отсталый и провинциальный город, и работниками официальных структур, которые считают культурное развитие города совершенно удовлетворительным. Последнее время первые и другие пытаются начать диалог для еффективного сотредничества, но на этом пути у них все еще много препятствий.

Наталия Еременко – менеджер культуры, журналистка, поэтесса. Принимала участие в литературных фестивалях (MERIDIAN CZERNOWITZ, Форум издателей), ее первая книга поезии “Реверс” вышла в 2013. Как активистка организировала Уличный Университет в Черновцах на протяжении 2012-2013. В 2014 была со-организатором проекта Dzestra talks, направленого на актуализацию общественных пространств в Черновцах. На данный момент занимается культурной инициативой Roșa Collective.

Înregistrarea video

Fotografii de la prezentare
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: