Atelier Zpațiu #4: Managementul proiectului cultural | Advocacy în domeniul culturii – apel de participare / Zpace workshop #4: Management of cultural project | Advocating cultural changes – open call, 24-25 iunie 2014

IMG_5438_web

– – – scroll down for English – – –

Atelier Zpațiu #4: Managementul proiectului cultural – apel de participare la atelierul de instruire Advocacy în domeniul culturii / Pledînd pentru schimbări culturale

RO

Asociația Oberliht în colaborare cu Warsztaty Kultury din Lublin, Asociația MetruCub din București și grupul artistic STAN din Luhansk vă invită între 24-25 iunie 2014, să participați la atelierul de instruire – Advocacy în domeniul culturii / Pledînd pentru schimbări culturale.
Atelierul este dedicat persoanelor interesate în politici culturale, în căutare să obțină noi cunoștințe în vederea promovării inițiativelor locale cît și în cartografierea culturală.

Scopul atelierului
Familiarizarea participanților cu noțiunile de advocacy și lobby, advocacy pentru cultură la nivel local, național și European, modalitățile de organizare a unei campanii de advocacy. Implementarea strategiilor culturale eficiente privind îmbunătățirea condițiilor legale pentru punerea în aplicare a reformelor în sectorul cultural.

Cine poate participa
Persoane sau grupuri (2-3 persoane) active în domeniul culturii sau membri ai unui ONG sau a unei inițiațive de cultură/de artă / de educație culturală / de dezvoltare comunității prin cultură, lucrători culturali din sectorul public.

Cerințe
Să manifestați interes pentru tema atelierului, să fiți deschiși noilor provocări.
Atelierul va fi în limbile engleză/română/rusă cu traducere în limba română.

Programul atelierului
programul detaliat în format PDF
24 Iunie – 10-13.00 – 14-18.00
25 iunie – 10-13.00 – 14-19.00

Locația
Zpațiu/ (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Pentru a lua parte la atelier vă rugăm să transmiteți o scrisoare de motivație care să exprime necesitatea partcipării la acest atelier însoțită de un scurt CV cu contactele (telefon/email) la adresele: renatta.popa@gmail.com, vladimir@oberliht.org.md

Data limită: 21 iunie 2014

Atelierul va fi condus de Raluca Pop (România) Yaroslav Minkin (Ucraina) și Anna Ostafiychuk (Olanda)

Raluca POP este președintele Asociației MetruCub – resurse pentru cultură, specialist în politici culturale şi facilitare. Timp de 3 ani, Raluca a fost consultant în cadrul Punctului de Contact Cultural al României şi a coordonat campania naţională pentru Anul European al Dialogului Intercultural 2008. Din 2009 colaborează constant cu organizații culturale în calitate de manager cultural, consultant pentru atragerea de fonduri nerambursabile, cercetător și facilitator cultural. A lucrat pentru Societatea Academică din România în cadrul unui proiect despre proasta guvernare a fondurilor europene în România. În prezent este managerul contractului pentru elaborarea strategiei culturale a orașului Timișoara pentru perioada 2014-2024.

Yaroslav Minkin este un poet și un activist pentru drepturile omului. A luat o diplomă de Master la Universitatea Națională Taras Shevchenko Luhansk (2001-2007). Din 2008 este președinte al asociației de literatură “STAN ” cu sediul în Luhansk (Ucraina), ce are drept scop de a acumula forţe creative din regiune pentru a depăși criza culturală şi economică. Activează în calitate de manager al culturii, a coordonat numeroase proiecte care vizează dezvoltarea artei contemporane. Pledează pentru protecția drepturilor omului, democratizarea societății, integrare europeană și dezvoltarea relațiilor interculturale.

Anna Ostafiychuk a absolvit facultatea de Arte și Științe Sociale în 2009. În 2012 a activat în calitate de Director de programe (Departamentul Conferințe) și coordinator de programe (Departamentul de Management) la Institutul pentru Diplomație Culturală din Berlin, Germania. A co-organizat două conferințe internaționale “Europa întâlnește Russia”. In 2013 a participat la Congresul “Protest. Cultură. Politici.”, Berlin, Germania.

IMG_5485_web

EN

Zpace Workshop #4: Management of cultural project – open call for a workshop Advocating cultural changes

Oberliht Association in collaboration with Warsztaty Kultury in Lublin, CubicMetre – resources for culture Association in Bucharest and Literature association STAN in Luhansk invites you on June 24-25, 2014 to take part in the workshop Advocating cultural changes.
The workshop is dedicated to people interested in cultural policy, in obtaining new knowledge in order to promote local initiatives and in cultural mapping.

The goal of the workshop
Familiarize participants with the concepts of advocacy and lobbying, cultural advocacy on local, national and European levels, organizing an advocacy campaign. Implementation of effective cultural strategies to improve the legal conditions for the implementation of reforms in the cultural sector.

For whom
Individuals or groups (2-3 people) working in the field of culture or members of an NGOs initiative or culture/arts / cultural education / community development through culture, cultural workers from the public sector.

Requirements
To manifest interest for the topic of the workshop, to be open open for new challenges.
The workshop will be in English/Russian/Romanian with Romanian consecutive translation.

Schedule / Working hours
detailed program in PDF format
June 24 – 10-13:00 – 14-18:00
June 25 – 10-13:00 – 14-19:00

Location
Zpace, (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Sciusev 103, Chisinau

To participate in the workshop please send a cover letter and a short CV with your contacts (phone/email) to the following emails: renatta.popa@gmail.com, vladimir@oberliht.org.md

Deadline: June 21, 2014

The workshop will be conducted by – Raluca Pop (Romania) Yaroslav Minkin (Ukraine) a Anna Ostafiychuk (Netherlands)

Raluca Pop is the president of CubicMetre – resources for culture Association, a cultural policy professional and facilitator. Raluca worked for three years as a consultant for the Romanian Cultural Contact Point and coordinated the national campaign for the 2008 European Year of Intercultural Dialogue. Starting 2009, Raluca has collaborated with diverse cultural organisations as project manager, consultant for fund-raising from grants, as researcher and facilitator. She has also worked for the Romanian Academic Society in a project dealing with bad governance of European funds in Romania. Currently, she is the contract manager for the formulation of the cultural strategy of the city of Timisoara for 2014-2024.

Yaroslav Minkin is a poet and a human rights activist. He completed a Master Degree in Luhansk National University named after Taras Shevchenko (2001 – 2007). Since 2008 he is the chairman of the Board of Literature organization «STAN», based in Luhansk (Ukraine) that aims to accumulate creative forces of the region to overcome the cultural and economic crises. He is organizer and coordinator of numerous projects aimed at development of contemporary art. He advocates for the protection of human rights, democratization of the society, European integration and the development of intercultural relations.

Anna Ostafiychuk graduated Faculty of Arts and Social Sciences in 2009. In 2012 she worked as a Program Director at Conference Department and Program Coordinator at Management Department at Institute for Cultural Diplomacy in Berlin, Germany. She has been co-organizing two international conferences “The Europe meets Russia”. In 2013 she participated in the Congress “Protest. Culture. Politics.”, Berlin, Germany.

imagini / images

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este sprijinit de Warsztaty Kultury din Lublin, Asociația MetruCub din București, grupul artistic STAN din Luhansk drept parte a Platformei Natasa și Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from Warsztaty Kultury in Lublin, CubicMetre – resources for culture Association in Bucharest, Literature association STAN in Luhansk under Natasa Platform and European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2

logo-C_web

NATASA-logo-7_web

Eastern Partnership Civil Society Platform for Culture
http://natasaplatform.net/

60_years_formatsRGB_ECF_60_combi
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: