Atelier Zpațiu #1: Managementul proiectului cultural – apel de participare / Zpace workshop #1: Management of cultural project – open call, 13-15 mai 2014

1922252_824406530921474_510965924_n
foto: Nicolai Dionis

— — — scroll down for English — — —

Zpațiu: Managementul proiectului cultural – apel de participare la atelierul de instruire 

RO

Asociația Oberliht în colaborare cu Warsztaty Kultury din Lublin și MitOst, Berlin vă invită, în perioada 13 – 15 mai, 2014, să participați la atelierul de instruire – Instrumente pentru dezvoltarea proiectelor de colaborare în domeniul culturii
Atelierul este dedicat persoanelor interesate să obțină noi cunoștințe privind elaborarea unui proiect cultural, accentul fiind pus pe dezvoltarea proiectelor de colaborare și construirea unor parteneriate durabile: cum putem lucra împreună, păstrând o relație de lucru deschisă și sinceră, care este, în același timp, reciproc avantajoasă și are un impact asupra orașului și comunității în care trăim și activăm?
În cadrul atelierului vom examina situația din Chișinău (și alte localități), vom analiza propunerile de proiect ale participanților la atelier și vom încerca să anticipăm rezultatele pe care le poate avea asupra dezvoltării orașului.
Participanții vor lucra asupra ideilor lor de proiect și vor forma propria lor “teorie a schimbării”, care să-i ajute să elaboreze propuneri competitive și să înțeleagă mai bine impactul scontat.

Obiectivele atelierului
a) Să ne cunoaștem mai bine și să susținem rețeaua de inițiative
b) Analizarea nevoilor și potențialului pentru intervenții culturale în Chișinău
c) Dezvoltarea de concepte pentru proiectele de colaborare și descrierea unui impact posibil
d) Instruirea asupra instrumentelor / metodelor de dezvoltare a proiectelor de colaborare

Cine poate participa
persoane sau grupuri (2-3 persoane) active în domeniul culturii sau membri ai unui ONG sau a unei inițiative de cultură/de artă / de educație culturală / de dezvolatare a comunității prin cultură.

Cerințe
fiecare participant sau grup să vină cu o idee de proiect cultural care va fi ulterior dezvoltată în cadrul atelierului, să fie interesat și deschis noilor provocări.

Atelierul va fi în limba engleză cu traducere în limba română

Programul atelierului
13 Mai  – 16-18.00
14 Mai  – 10-13.00 și 14-17.00
15 Mai  – 10-12.00

Locația
Zpațiu/ (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Pentru a lua parte la atelier vă rugăm să trimiteți descrierea unui proiect cultural pentru Chișinău (200 cuvinte) însoțită de un scurt CV cu contactele (telefon/email) la adresele: irinaiachim@yahoo.com, vladimir@oberliht.org.md

Data limită: 10 mai 2014 

Atelierul va fi condus de Darius Polok (Germania), unul dintre co-fondatorii și directorul executiv al MitOst în prezent, un ONG cu sediul la Berlin, activ în domeniul cetățeniei active și schimburilor culturale în Europa și în regiunile învecinate. El coordonează programe în domeniul schimburilor culturale, cum ar fi “Tandem – Managerii de schimb cultural”, în colaborare cu Fundația Culturală Europeană și “Actorii schimbării urbane”, în colaborare cu Robert Bosch Stiftung. A studiat limbile slave și Filosofie în Bochum, Wrocław și Potsdam. Până în 2004 a lucrat în domeniul educației pentru cetățenie, ca manager de proiect al Theodor-Heuss-Kolleg. În ultimii ani a lucrat, de asemenea, în calitate de evaluator pentru fundații și ONG-uri și consultant în domeniul educației non-formale și schimb cultural.

polok@mitost.org
http://www.mitost.org/

EN

Zpace: Management of cultural project – open call for a workshop

Oberliht Association in collaboration with Warsztaty Kultury in Lublin and MitOst, Berlin invites you, from 13 of May to 15 of May, 2014, to take part in the workshop Collaborative Project Development Tools.
The workshop is dedicated to people who are interested and eager to learn how do a cultural project, the focus being on collaborative project development and building sustainable partnerships: how can you work together in an open and trustful working relationship that is at the same time mutually beneficial and has an impact on your city and community?

Goals of the workshop
a) Getting to know each other better and support of a network of initiatives
b) Analysing the needs and potentials for cultural interventions in Chisinau
c) Development of concepts for collaborative projects and description of the potential impact
d) Training on tools / methods for collaborative project development

For whom
individual and small teams of 2-3 persons, active in culture or from initiatives or NGOs working the field of culture, art, cultural education and city development through culture

Requirments
each participant or group should submit an idea of cultural project which is going to be developed during the workshop, to be interested and open for new challenges.

Workshop will be in English with Romanian translation.

Schedule / Working hours
May 13 – 16-18.00
May 14 – 10-13.00 and 14- 17.00
May 15 – 10-12.00

Location
Zpace, (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Sciusev 103, Chisinau

To participate in the workshop please send a description (200 words) of a cultural project for Chisinau and short CV with your contacts (phone/email) to the following emails: irinaiachim@yahoo.com, vladimir@oberliht.org.md

Deadline: May 10, 2014

The workshop will be held by Darius Polok –  one of the co-founders and currently executive director of MitOst, a Berlin based NGO, active in the field of active citizenship and cultural exchange in Europe and its neighbouring regions. He coordinates programmes in the field of cultural exchange such as “Tandem – Cultural Managers Exchange” in cooperation with the European Cultural Foundation and “Actors of Urban Change” in cooperation with the Robert Bosch Stiftung. He studied Slavic Languages and Philosophy in Bochum, Wrocław and Potsdam. Until 2004 he worked in the field of citizenship education as project manager of the Theodor-Heuss-Kolleg. During the past years he has worked also as evaluator for foundations and NGOs and consultant in the fields of non-formal education and cultural exchange.

polok@mitost.org
http://www.mitost.org/

 

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este sprijinit de Warsztaty Kultury în Lublin și MitOst, Berlin drept parte a Platformei Natasa.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from Warsztaty Kultury in Lublin and MitOst, Berlin under Natasa Platform.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2

logo-C_web

NATASA-logo-7_web

Eastern Partnership Civil Society Platform for Culture
http://natasaplatform.net/

60_years_formatsRGB_ECF_60_combi
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: