#7 Orașul și Culturile Lui cu Dinu GUȚU / #7 City and Culture, 16 octombrie 2015, ora 18:00

oras_web

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

#7 Orașul și Culturile Lui cu Dinu GUȚU
Orașul în timpul unui meci de fotbal. Subculturi, liminalitate si cultură dominantă.

un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

16 octombrie 2015, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Ultrașii constituie, în mod tradițional, o categorie de „populație de risc”, asemănătoare în această privință „sălbaticilor” de altă dată sau gangurilor urbane, comunităților de drogați sau, recent, a „țiganilor” de astăzi: cunoașterea lor se face astfel, de regulă, din perspectiva statului și în vederea „rezolvării” problemei pe care o pun societății.

Ceea ce interesează în primul rînd, în aceste condiții, este potențialul de violență care, într-o tradiție „weberiană” a Statului, trebuie cunoscut pentru a fi controlat și, pe cît posibil, preîntîmpinat. Cunoașterea devine astfel, în primul rînd, un soi de etiologie socială a violenței cu scopul explicit sau implicit al unei „terapii” etatiste. Ca și în aceste cazuri, abordarea corectă – și, eventual, implicit „utilă” – se dovedește a fi însă o etnografie aprofundată și nepartizană.

Dinu GUȚU este doctor în antropologie cu o etnografie despre ultrașii de la Dinamo București.Este colaborator la platformele Criticatac, Platzforma și Casa Jurnalistului. Areal de cercetare: Antropologie culturală și socială, etnografiii urbane, culturi de tineret, subculturi, studii culturale, teoria consumatorului.

Aceste prezentări fac parte din ciclul Orașul și Culturile Lui și sunt organizate sub egida Bibliotecii Spațiului Public, proiect susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul progamului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.
Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane.

oras1_web

EN
– – – – –

#7 City and Culture with Dinu GUȚU
The city during a football match. Subcultures, liminality and dominant culture.

a cycle of presentations in the frame of Public Space Library program

October 16, 2015, 6 pm
Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

Traditionally the “ultras” represents a category of « risk population », similar in this case to « the savages » of yore or urban gangs, to junkie communities or recently that of gypsies: usually their knowledge is formed from state perspective, in order to “solve” the problem posed to society. What is interesting firstly in these conditions, is the potential for violence which in a “weber” tradition of the State must be acquainted to be controlled, and as much as possible prevented. Knowledge becomes then firstly a sort of social etiology for violence, explicitly or implicitly, for the purpose of an etatistic “therapy”. The right approach and eventually, implicitly “useful” – proves to be a depth and non-partisan ethnography.

Dinu Guțu holds a PhD in anthropology with an ultras ethnographic from Dinamo, Bucuresti. He collaborates with Criticatac, Platzforma and Journalist House. Field research: Social and Cultural Anthropology, urbans ethnography, youth cultures, subcultures, culture studies, consumer theory.

These presentations are part of the series  City and Culture and are organized under the umbrella of the Public Space Library program, a project supported by the European Cultural Foundation, in the framework of Connected Action for the Commons program.
The series City and Culture aims to explore the city and the urban life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: