Comunitate și Participare: Bătălia pentru spațiul public. Cum se schimbă un oraș? / Community and Participation: The Battle for public space. How does a city change? 29 martie 2016, ora 18:00

mihai-gotiu-protest-1_web

RO
– – – – –

Comunitate și Participare: Bătălia pentru spațiul public. Cum se schimbă un oraș?

29 martie 2016, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Participanți: Mihai Goțiu, Ovidiu Țichindeleanu, Alexandru Vakulovski, Vitalie Sprînceană

Clujul a devenit în ultimii ani capitala activismului din România. La Cluj au început protestele din ianuarie 2012, care au provocat căderea Guvernului Boc, iar o lună mai târziu mii de clujeni au ieșit în stradă împotriva ACTA. La Cluj s-a format opoziția civică împotriva proiectului de la Roșia Montană, care a dus la marile proteste din toamna lui 2013 iar zecile de mii de clujeni care au ieșit în stradă în toamna lui 2014, în semn de protest pentru încălcarea dreptului la vot al cetățenilor din diaspora, au generat valul care a schimbat peste noapte rezultatele alegerilor prezidențiale. La Cluj se iese constant în stradă pentru păduri, împotriva gazelor de șist, pentru drepturile rromilor sau pentru salvarea sălciilor de pe malul Someșului.

Puțini știu însă că istoria recentă a activismului clujean a început și s-a dezvoltat în jurul bătăliei pentru spațiul public. Pentru Cluj, spațiul public a fost și e extrem de important – în jurul bătăliei pentru spațiul public (acaparat în anii 90 și la începutul anilor 2000 de simbolurile naționaliste ale lui Funar), s-a format actuala generație de activiști, implicați în cauzele enumerate și în multe altele.

Jurnalistul clujean Mihai Goțiu, autorul cărții ”Fraierilor!” (în care e prezentată istoria acestui fenomen) va prezenta, pe scurt activismul clujean, cum s-a născut, marile teme și motive, modurile de organizare și de mobilizare.

Prezentarea poate fi vizualizată aici: https://vimeo.com/166952979

Comunitate și Participare este un program de acțiuni ce au ca temă participarea și implicare comunităților locale în procese ce țin de guvernarea locală, transparență și democrație. Această prezentare este susținută de Fundația Culturală Europeană în cadrul progamului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

mihai-gotiu-protest-2_web

EN
– – – – –

Community and Participation: The Battle for public space. How does a city change?

March 29, 2016, 6 pm
Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

Participants: Mihai Gotiu, Ovidiu Tichindeleanu, Alexandru Vakulovski, Vitalie Sprinceana

The city of Cluj has become within the past few years the capital of activism in Romania. In Cluj started the protests from 2012, which provoked the fall of Boc government, and one month later thousands of people from Cluj went to the streets against ACTA. In Cluj there was formed the civic opposition against the mining project in Rosia Montana, which led to the great protests from Autumn of 2013, and the tens of thousands of inhabitants of Cluj who went to the streets in the Autumn of 2014 in order to protest against the violation of the right to vote of the citizens in diaspora have generated the wave that changed over night the results at the presidential election. In Cluj people go constantly to the streets for forests, against the shale gas, for the rights of the Roma community or for saving the willows on the bank of river Somes.

But few know that the recent history of activism in Cluj began and developed first around the battle for public space. For Cluj, public space issue has been extremely important and it is still is. A whole generation of activists involved in the enumerated causes and in many others took part in this battle for the public space (taken over in the 90ies and at the beginning of the 2000ies by the nationalist symbols of Funar).

Journalist Mihai Gotiu from Cluj, author of the book “Fools!” (in which there is presented the history of this phenomenon) will present briefly the activism in Cluj, how it began, its great themes and motives, its ways of mobilization and organizing.

The presentation can be wached here: https://vimeo.com/166952979

Community and Participation represents a series of events on the topics of participation and involvement of local communities in the processes of democracy, transparency and local governance. This presentation is supported by the European Cultural Foundation as part of the Conected Action for the Commons program.

Connected_action_logo_logo_black_small

Advertisement  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: