– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO

Clubul este un spațiu multifuncțional, unde comunitatea de la Casa Zemstvei se poate întâlni, discuta și petrece timpul. Clubul poate avea diferite funcții care să răspundă nevoilor comunității culturale, în dependență de situație să servească în calitate de ceainărie, o bibliotecă, o sală mică de proiecții de filme, spațiu expozițional sau un loc de joacă și de petrecere a timpului liber.

РУ

Клуб это многофункциональное пространство, где сообщество Земского Дома может встречаться, обсуждать и проводить время. Клуб может иметь разные функции для удовлетворения потребностей культурного сообщества, в зависимости от ситуации служить чайной комнатой, библиотекой, небольшим кинотеатром, выставочным пространством или местом для игр и отдыха.

EN

The club is a multifunctional space, where the community of the House of Zemstvo can meet, discuss and spend time. The club can have different functions to meet the needs of the cultural community, depending on the situation to serve as a tea room, a library, a small movie theater, exhibition space or a place for play and leisure.



%d bloggers like this: