Orașul și culturile lui #1 cu Ovidiu ȚICHINDELEANU [MD] și Samir KHEBIZI [FR] / CIty and Culture #1 conference, 28 ianuarie 2015, ora 17:00

bsp_orasul_1_web

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Orașul și culturile lui #1
Un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public
28 ianuarie 2015, ora 17:00 
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Cultura independentă, artă socială și mișcări populare în tranziția postsocialistă: cîteva exemple și deschideri

Sectorul culturii independente a fost, în Europa de Est, în perioada de tranziție postcomunistă, principalul producător de cultură contemporană, deși a fost în mare măsură ignorat de industria culturală, jurnalism și chiar de zona academică. Vom trece în revistă cîteva exemple semnificative din România, Slovenia, Polonia, Serbia și Turcia, care ilustrează faptul că din această zonă s-au produs și primele confluente cu zona mișcărilor populare, pentru a deschide la final discuția asupra sectorului independent din Moldova și a posibilităților sale.

Ovidiu ŢICHINDELEANU e filosof şi teoretician al culturii. Co-fondator al revistei independente Philosophy&Stuff (1997–2001), co-fondator al platformelor Indymedia România (2004), CriticAtac.ro (2010), LeftEast (2012).

Înregistrarea video


Democrație și practici de participare în sectorul cultural

Tot mai mult, numeroşi artişti pretind să-i asocieze pe locuitori cu lucrările lor. Deseori grupat în jurul termenului „Artă participativă”, acest curent include de fapt o serie de practici foarte eterogene. Pornind de la experienţa asociaţiei „Les Tetes de l’Art”, bazate în sudul Franţei, la Marsilia (membră a programului Fundaţiei Cultural Europene Cultura care conectează. Comunităţi şi democraţie), vom încerca împreună să analizăm semnificaţia acestor practici, dar şi scopul acestor iniţiative. Această scurtă intervenţie va iniţia un proces de un an şi o serie de seminare legate de această chestiune.

Samir KHEBIZI (Les Têtes de l’Art, Marsilia) s-a dedicat din 1991, atât domeniilor culturale, cât şi celor socio-culturale, după studiile sale la Şcoala naţională de arte dramatice din Marsilia. Din 1996, el a fondat şi a preluat managementul asociaţiei „Les Tetes de l’Art”, o structură importantă din sudul Franţei ce lucrează în domenul medierii şi susţinerii iniţiativelor de artă participativă, precum şi al consultării şi antrenării unor actanţi-cheie legaţi de acest domeniu.

Aceste prezentări sunt parte a unui ciclu întitulat Orașul și culturile lui, organizat sub egida Bibliotecii Spațiului Public, proiect susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul progamului Connecting Culture, Communities and Democracy.

P1010252_web

EN
– – – – –

City and Culture #1
A series of presentations in the frame of the Public Space Library program
January 28, 2015, 5 pm

Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

Independent culture, social art and people’s movements in the postsocialist transition.
Several examples and openings

In the period of post-communist transition, in Eastern Europe, the independent cultural sector has been the main producer of contemporary culture, although it was mostly ignored by the cultural industry, journalism, and even by the academic field. I will present several significant examples from Romania, Slovenia, Poland, Serbia, and Turkey, which illustrate the fact that from this area there have also been generated the first confluences with the field of people’s movements, in order to open in the end the discussion on the independent sector in Moldova and its possibilities.

Ovidiu TICHINDELEANU is a philosopher and theorist of culture. He is co-founder of the independent magazine Philosophy&Stuff (1997-2001), co-founder of platforms Indymedia Romania (2004), CriticAtac.ro (2010), LeftEast (2012).

Beyond the participation in the cultural field: a democratic issue?

Increasingly, many artists claim associating the inhabitants to their creative work. Often grouped under the term of “Participatory art”, this current actually includes very heterogeneous practices. From the experience of the association “Les Têtes de l’Art” based in the south of France in Marseille (member of the ECF program “Connecting Culture, Communities and democracy”), we will try together to analyze the meaning of these practices but the purpose of these proceedings. This short intervention will start a one year process and seminars around this question…

Since 1991, Samir Khebizi has devoted himself to both the cultural and socio-cultural domains after his studies in the National dramatic arts school of Marseille. From 1996, he founded and took over management of the association “Les Têtes de l’Art”, a major structure in the south of France working in the domain of mediation and support for participatory art initiatives and in consultancy and training of key players linked to this field.

These presentations are part of a series of presentations, City and Culture organized by the Public Space Library, supported by the European Cultural Foundation in the frame of Connecting Culture, Communities and Democracy program.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: