Comunitate și Participare: Mișcările sociale din România de azi / Community and Participation: Social movements in Romania today, 29 ianuarie 2016, ora 17:00

Salvati_Rosia_Montana_web_800px

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Uniți salvăm … activismul!
Mișcările sociale din România de azi – o prezentare de Tudor BRĂDĂȚAN

29 ianuarie 2016, ora 17:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Scena activistă din România a cunoscut o evoluție foarte dinamică în ultimii 4-5 ani. După ce mișcarea Roșia Montana a reușit, prin intermediul unui impresionant proces de mobilizare, să oprească exploatarea minieră, au urmat alte campanii și acțiuni – campania împotriva despăduririlor, campania privind situația câinilor fără stăpân. În toamana anului 2015, campania de proteste post-Colectiv a condus la demisia guvernului Ponta.


Mișcările sociale care au alimentat aceste proteste au demonstrat creativitate și dinamism în privința modurilor de organizare – rețele, alianțe, proteste ad-hoc, dar și a instrumentelor utilizate – rețele sociale on-line, rețele de grupuri off-line, petiții, mobilizări pe intern, dar și pe extern (diaspora).
În cadrul întîlnirii va fi prezentată o analiză la zi a activismului și mișcărilor sociale cele mai importante din România de azi și vor fi inventariate temele cele mai importante în jurul cărora se grupează aceste mișcări.

Tudor BRĂDĂȚAN este licențiat în managementul afacerilor europene, urmând apoi specializări în sociologie și comunicare la Universitatea Babeș-Bolyai. În 2005 a realizat un stagiu de formare profesională în relații publice la Ecole de Commerce din Strasbourg, iar în 2009 a activat ca asistent universitar asociat pentru cursul Comunicare și Relații Publice al Facultății de Studii Europene din Cluj-Napoca. A exprimat un interes de durată în cercetarea și prezentarea diferitelor problematici ale societății civile românești, cu accent pe puterea lor de transformare socială, influențare a discursului public și participare cetățenească. De peste 10 ani activează în organizații de protecție a mediului, este membru fondator al rețelei Mining Watch România și director executiv al platformei http://de-clic.ro

Comunitate și Participare este un program de acțiuni ce au ca temă participarea și implicare comunităților locale în procese ce țin de guvernarea locală, transparență și democrație. Această prezentare este susținută de Fundația Culturală Europeană în cadrul progamului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

EN
– – – – –

United, we save… activism!
Social movements in Romania today – a presentation by Tudor BRADATAN

January 29, 2016, 5 pm
Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

The activist scene in Romania went through a very dynamic evolution within the past 4-5 years. After the Rosia Montana movement has succeeded, through an impressive process of mobilization, to stop the mining project, other campaigns and actions followed, the campaign against deforestation, the campaign concerning street dogs, In the Autumn of 2015, the post/Collective campaign has led to the resignation of Ponta government.
The social movements which supported these protests proved the creativity and dynamism of the ways of organizing – networks, alliances, spontaneous protests, and of the used instruments as well – online social networks, networks of groups, offline, petitions, mobilization through Internet, but also outside *the diaspora).
During the presentation there shall be presented an up-to-date analysis of activism and of today’s most important social movements in Romania, as well as the most important themes around which these movements are grouped.

Tudor BRADATAN is licensed in management of European affairs, later following specializations in sociology and communication at Babes Bolyai University. In 2005 he passed a professional traineeship at the Strasbourg Ecole de Commerce and in 2009 he activated as an associate university assistant for the course of Communication and Public Relations at the Faculty of European Studies in Cluj-Napoca. He showed a longtime interest in the research and presentation of various problems of Romanian society with emphasis on their power of social transformation, influence on public discourse and citizen participation. For over 10 years he activates in organization for environment protection, is a founding member of Mining Watch Romania network and executive director of http://de-clic.ro platform.

Community and Participation represents a series of events on the topics of participation and involvement of local communities in the processes of democracy, transparency and local governance. This presentation is supported by the European Cultural Foundation as part of the Conected Action for the Commons program.

Connected_action_logo_logo_black_small
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: