#19 Orașul și Culturile Lui cu Martina MACHOVICOVA [CZ] și Vladimir TURNER [CZ] / City and Culture, 17 mai 2018, ora 19:00

– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

#19 Orașul și Culturile Lui cu Martina MACHOVICOVA [CZ] și Vladimir TURNER [CZ]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

Centre sociale autonome în Praga – istoria mișcării de ”squatting” și situația actuală a acesteia – prezentare publică urmată de o proiecție video
17 mai 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Ocupă și locuiește – film documentar de 45min

Mișcarea de squatting constă în acțiunea de a ocupa o clădire sau o zonă de teren abandonat. Vom vorbi despre squattingul politic care a evoluat de jos în sus de la acțiuni anarhiste.

Prezentarea va include două aspecte – aspectul practic, despre cum se reutilizează clădirile abandonate, și aspectul legat de media. Martina Machovicova a trait în mare parte în ”squaturile” din Praga din 2006. Fiecare casă avea o architectură deosebită și unică, și un proprietar, la fel, deosebit; astfel Martina va vorbi despre careva din principiile de bază a squatării (spre exemplu despre clădirile deținute de către stat și proprietățile imobiliare private) și despre strategii Do It Yorself (Fă-o singur) din viața urbană nomadă. Vladimir Turner o va acompania prezentînd poze și filmulețe care descriu opinia publică despre acest fenomen și despre cum a evoluat acesta.

– – –

Martina MACHOVICOVA [CZ] este exemplul unui nomad urban modern. Ea a făcut parte la toate cele mai importante ”squat-uri” (mșcare prin care clădiri abandanote de mai mult timp sunt ocupate de persoanele mai nevoiașe) în ultimii 10 ani din Praga. Ea organizează activități socio-culturale independente precum întâlniri de comuniăți, concerte, teatru, ateliere artisitice în locuri abandonate care aparțin statului sau unor speculanți de proprietăți private. Aceste locuri devin centre esențiale pentru oamenii care trăiesc în oraș, se adună și se implică în politicile de bază după aceste principii: nu discriminării, nu fascismului, sustenabilitate, autonomie, acționează tu însuți/ însăți. Aceste locuri demonstrează microsocietăți funcționale care lucrează ca niște zone autonome. Martina, împreună cu al ei camion și sistema lor de sunete călătoresc prin Europa, creând legături cu diiferite locuri alternative pe care ei le transformă în zone autonome temporare. Ea, de asemenea, este implicate în diverse activități de activism: demonstrații antifasciste, DIY (creează cu mâna ta) carnavaluri, în acțiuni cu impact direct asupra medului precum Climatecamp 2017, evenimente artistice de subsol etc. Totodată, Martina este și o artistă și un designer de modă DIY și lucrează cu material reciclate.

Vladimír TURNER [CZ] este un artist audiovizual și regizor. A absolvit Școala de Film și TV a Academiei de Arte ale Spectacolului din Praga (FAMU) – facultatea de studii experimentale audiovizuale, apoi a învățat la Studioul de Confruntare Intermedia de la Academia de Arte, Arhitectură și Design din Praga (AAAD). A luat parte la rezidențe artistice la Buenos Aires, Valencia, Nijmegen, Toulouse, Rotterdam și Brisbane. Lucrările sale oscilează între film, artă în spațiul public și activism social și politic. În anul de studii 2017/2018 este invitat să conducă studioul Centrului pentru Studii Audiovizuale de la FAMU (Școala de Film și TV a Academiei de Arte ale Spectacolului din Praga).

Această prezentare face parte din ciclul Orașul și Culturile Lui și este susținută de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public. Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane.

EN
– – –

#19 City and Culture with Martina MACHOVICOVA [CZ] and Vladimir TURNER [CZ]
a cycle of presentations in the frame of  Public Space Library program

Autonomous social centres in Prague – history of squatting and contemporary situation – public presentation and video screening
May 17, 2018, 7 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

Occupy and live – 45 minutes documentary movie

Squatting is the action of occupying an abandoned or unoccupied area of land or a building. We will talk about political squatting which grew up from bottom-up anarchist activities.

Presentation will be held from two points of view- practical part how to reuse abandoned building and media approach. Martina Machovicova has lived in main Prague’ s squats since 2006. Each house had different unique architecture and owner so she will talk about some basic principles(for example state owned buildings vs. private real estate situation) and strategies for Do It Yourself way of urban nomad life. Vladimir Turner will accompany her with photos and short videos illustrating public view on this phenomenon and how squatter’s official agenda changed in last years.

– – –
Martina MACHOVICOVA [CZ] is contemporary urban nomad. She has been part of all main squats(long term abandoned buildings occupied by people in need) in the last ten years in Prague. She organizes autonomous socio- cultural activities such as community gatherings, concerts, theatre, art workshops in abandoned places owned either by state or by private real estate speculators. These places become essential hubs for people living in the city to gather and get involved in grassroot politics based on these principles: no discrimination, no fascisms, sustainability, autonomy, do- it- yourself. These places show functional microsocieties working as temporary autonomous zones. Martina with her truck and their nomad soundsystem travels Europe connecting with different alternative places with which they create autonomous social structures. She is involved in various activist events: antifascist demonstrations, DIY carnevals, environmental direct actions such as Climatecamp 2017, underground performance events etc. She is also an artist and DIY fashion designer working with recycled materials.

Vladimír TURNER [CZ] is an audiovisual artist and filmmaker.He graduated from the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU) in experimental audiovisual studies, then he studied at the Studio of Intermedia Confrontation at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague(AAAD). He has been to residencies in Buenos Aires, Valencia, Nijmegen, Toulouse, Rotterdam or Brisbane. In his works, he oscillates between film, art in public space and social and political activism. He leads, as the guest, the studio at the FAMU(Film And TV School Academy Of Performing Arts In Prague) Centre for Audiovisual Studies in 2017/2018.

This presentation is part of the series City and Culture and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of Public Space Library program. The series City and Culture aims to explore the CITY and the urban (and rural) life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.

Advertisements  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: