— scroll down for English —

RO

ISTORIA (NU) SE REPETĂ – un proiect de istorii speculative post-revoluționare
Materialitățile istoriilor care ne lipsesc – un performance și o proiecție de film de Veda POPOVICI [RO] și Mircea NICOLAE [RO]

18 septembrie 2018, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Tranziția de la întuneric la lumină, de la autoritarism la libertate, de la comunism la capitalism – acestea formează marea narațiune a perioadei post-89 ce ne aruncă experiențele colective de solidaritate și rezistență în notele de subsol ale istoriei.

Visări și proiecții ale anilor ‘90 și 2000, dorințe post-revoluționare pentru o lume cu adevărat mai bună pentru toți și toate rămân îngropate sub caritasurile, mineriadele și plecările în străinătate.

În Istoria (Nu) Se Repetă acestea se întorc fragmentate și imperfecte în narațiuni ale lumilor posibile dar pierdute.

O colaborare între Veda Popovici și Mircea Nicolae, proiectul constă în explorarea unor momente istorice cheie din perioada 1989-2000 pe baza unor metode de ficțiune documentară.

Asupra acestor momente se intervine prin narațiuni temporale și spațiale alternative ancorate în orașul București, elaborate pe parcursul unor ateliere de lucru asupra temelor tranziției, prin colaborarea cu o serie de artiști, formatori de opinie, activiști sociali și sociologi.

La Istoria (nu) Se Repetă au participat:
Claudiu Cobilanschi, Dora Constantinovici, Carmen Gheorghe, Roxana Marin, Tudorina Mihai, Adrian Păun, Ioana Vlad, Victor Vozian.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

EN

HISTORY DOES (NOT) REPEAT – a project of speculative post-revolutionary stories
The materialities of the stories we miss – a performance and a screening by Veda POPOVICI [RO] and Mircea NICOLAE [RO]

September 18, 2018, 7 pm
Zpațiu (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

The transition form dark to light, from authoritarianism to freedom, from communism to capitalism – this is what forms the big story of the times after 1989, that throws towards us collective experiences of solidarity and resistance in the footnotes of history.

Dreams and visions of the 90s and 2000s, post-revolutionary yearnings for a trully better worls for everybody and everything remain burried under the ‘caritasuri’, mineriade’ and people going abroad.

In History Does (Not) Repeat, these come back fragmented and imperfect through stories of possible, but lost worlds.

A project co-financed by the Administration of the National Cultural Fund.

Advertisements

— прокрутите вниз для русской версии —

RO

Pe 31 August 2018 se anunță un workshop în care artiștii(ele) vizuali(e) de pe ambele maluri ale Nistrului vor avea ocazia să interacționeze și să creeze lucrări interactive multimedia. Participanții(ele) vor analiza texte ce vizează tema telecomunicației cu posibilitatea de a contribui cu lucrări de artă la o expoziție comună. Toți cei interesați de a participa, sunt rugați să expedieze până la 8 septembrie 2018 un portfolio cu lucrări realizate în ulțimii 3-5 ani, însoțit de date de contact (email, telefon), vârsta, adresa de la domiciliu și date despre educația obținută. Toate materialele să fie expediate prin email la adresa: info(a)oberliht.org

Persoanele selectate vor fi contactate în decurs de 2 zile. Cheltuielile pentru participanții din stânga Nistrului vor fi acoperite integral de organizatori.

Perioada înregistrării este până la 8 Septembrie 2018
ziua desfășurării workshopului: 15 septembrie 2018, ora 12:00 – 18:00
locație: Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
Vernisarea expoziției va avea loc pe 25 septembrie 2018.

Workshop si expozitie organizate în colaboare cu Catalina BUCOS [MD] – artistă și curatoare invitată.

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul Apriori și beneficiază de programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, precum și de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova.

RU

Объявляется семинар, на который приглашаются художники/художницы с обоих берегов Днестра с целью сотрудничества и создания мультимедийных работ. У участников/участниц будет возможность изучить тексты про роль телекоммуникаций в искусстве, а также им будет предоставлена возможность поучаствовать в выставке. Просим всех интересующихся выслать до 8 сентебря 2018 портфолио с работами, созданными в течение последних 3-5 лет, а также контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона), возраст, город проживания и краткую информацию об образовании по электронной почте: info(a)oberliht.org

Отобранные участники будут оповещены в течение двух дней.
Расходы для участников c левого берега Днестра будут полностью покрыты организаторами.

Регистрационный период до 8 сентября 2018 г.
день проведения семинарa: 15 сентября 2018, 12:00 – 18:00
место: Zpațiu / Прозтранство (ул. Щусева, д. 103, Кишинёв)
Открытие выставки запланировано на 25 сентября 2018

Семинары и выставка организованы в сотрудничестве с Кэтэлиной БУКОС [MD], приглашённой xудожницей и кураторкой.

Мероприятие организовано Asociația Oberliht в сотрудничестве с ИПЦ «Априори» / Apriori ILC, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, а также при поддержке Министерства Образования, Культуры и Науки РМ.


sticker_v8

– – – читайте ниже на русском – – –

Failing forward: creative frustration exhibition
19th of july 2018: opening at 19:00
20th and 21st of july from 16:00 to 20:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

“Frustration is a common emotional response to opposition, related to anger, annoyance and disappointment, frustration arises from the perceived resistance to the fulfillment of an individual’s will or goal.”
This feeling can be transformed into an artistic creation. Come to the exhibition to see examples of this transformation and bring your artwork related to your own experience of frustration.


Elodie and Katarina are EVS volunteers who have spent almost one year in Moldova. To finalize their stay, they are organizing an exhibition confronting some of the difficulties they have faced and wish to combine their creations with those of local artists.

“Since our arrival in Chisinau, we have had to change some of our habits and face daily frustrations, such as the accumulation of plastic bags on the one hand or the impossibility of finding opportunities to wear beautiful outfits on the other. We decided not to suffer these inconveniences and to turn them into objects of art.

We are looking for creative people who are also influenced by frustration and we invite them to share their approach with us in a collaborative exhibition running from 19-21July 2018.

You can apply now and help us prepare the exhibition or you can come on the opening day and bring your work, related to the topic of frustration, for which we will leave an empty space in the room.”

contact: edoile.mourier@gmail.com


Opening on Thursday, 19th of July, at 19:00

program:
– exhibition of your own artwork related to the experience of frustration
– surprise performance (maybe, if not it will be another frustration)
– music, good people, snacks and drinks

frustration_exhibition_event_v3

RU
– – – – –
ВЫСТАВКА «FAILING FORWARD: CREATIVE FRUSTRATION EXHIBITION» @ ZPATIU
НАЧАЛО: 19/07/2018 – 19:00
КОНЕЦ: 21/07/2018 – 20:00
МЕСТО: ZPAȚIU / ZPACE, STR. ȘCIUSEV 103, КИШИНЁВ
ЦЕНА: FREE

Элоди и Катарина — волонтёры программы EVS, которые провели в Молдове почти год. Завершая свое пребывание, девушки организуют выставку, посвященную некоторым трудностям, с которыми им пришлось столкнуться за этот год. Все работы объединены темой «фрустрация» — психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям.

«Во время пребывания в Кишинёве, нам пришлось изменить некоторые из наших привычек и ежедневно сталкиваться с фрустрацией. Например, вынужденное накопление пластиковых пакетов, с одной стороны, или невозможность носить красивые наряды в городской среде. Вместо того, чтобы страдать от этих неудобств, мы решили превратить их в объекты искусства.

Мы открыты для творческих людей, которые также находятся под влиянием фрустрации и приглашаем их поделиться своим подходом на этой совместной выставке. Вы можете подать заявку и помочь нам подготовить выставку, или можете прийти в день открытия и принести свою работу, связанную с темой фрустрации, мы оставим для неё пустое место в комнате. »

контакт: edoile.mourier@gmail.com»

Открытие в четверг, 19 июля, в 19:00

программа:
— выставка работ, связанных с опытом фрустрации
— неожиданный перформанс (может быть, если не случится очередной фрустрации)
— музыка, хорошие люди, закуски и напитки

Выставка также будет открыта 20 и 21 июля с 16:00 до 20:00, в пространстве Zpațiu (str. Șciusev 103, здание Музея Земств)

– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

FAȚADE PUBLICE
Artist Talk cu Pavel Khailo [UA] și Christoph Voglbauer [AT]

în cadrul programelor de rezidențe artistice CHIOȘC AIR / ART PROSPECT
5 iulie 2018, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Pavel Khailo [UA] și Christoph Voglbauer [AT] sunt ceilalți doi artiști veniți la Chișinău, în cadrul programului de rezidențe KIOSK AIR / ART PROSPECT. Ei au la dispoziție două săptămâni pentru a-și dezvolta proiectele în cartierul Maria Drăganîn din sectorul Ciocana.

Vă invităm și în această joi la discuții!

– – –

„Unde găsim solidaritatea în perioada lichidități” este titlul prezentării lui Pavel Khailo [UA]. Dincolo de cercetarea performativă și vizuală, Pavel Khailo lucrează și cu forme media precum fotografie, video sau text. Domeniile sale de interes sunt algoritmii de joc și implicarea emoțională în economiile neoliberale, arta contemporană în procesele economice și politice, comunicarea, piesele și jocurile ca instrumente educaționale, ideologice și economice de-a lungul istoriei și până astăzi.

Christoph Voglbauer [AT] și-a făcut studiile la Universitatea de Arte Decorative din Viena, la facultatea Artă în Context. El va face o prezentare despre activitatea lui artistică.

Prezentarile vor fi în rusă și engleză.

– – –

Acest eveniment este realizat în cadrul programului Fațade Publice aflat la a 2-a ediție (martie – octombrie 2018) – un program de conferințe, intervenții artistice, proiecții de film, o școală de vară, un grup de lectură, expoziții, ateliere și concerte ce se desfășoară în cartierul Maria Dragan din sectorul Ciocana din Chișinău și care este susținut de Ministerul Culturii al RM, CEC ArtsLink, Institutul Suedez și Forumul Cultural Austriac din București.

EN
– – –

PUBLIC FACADES
Artist Talk with Pavel Khailo [UA] and Christoph Voglbauer [AT]

In the frame of KIOSK AIR / ART PROSPECT artist-in-residence programs
July 5, 2018, 7:00 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

Pavel Khailo [UA] and Christoph Voglbauer [AT] are the others two artists that are part of KIOSK AIR / ART PROSPECT artist-in-residency program. During two weeks they will develop their art projects in Maria Dragan neighborhood from Ciocana district in Chisinau.

We invite you to the second Artist Talk!

– – –

Where to look for solidarity in the age of liquidity is the title of Pavel’s Khailo speech. He works across performative and visual research, photography, video and text. His field of interest includes algorithms of gaming and emotional involvement in neoliberal economies, contemporary art within economic and political processes, communications, plays and games as educational, ideological and economic tools within history and today.

Christoph Voglbauer [AT] graduated the University of Applied Arts, from Vienna, in the field of Site-Specific Art. His speech will be about his artistic work.

The presentations will be in Russian and English.

– – –

This event is organized in the frame of Public Facades program (2nd edition, March – October, 2018) – a program of public lectures, artistic interventions, film screenings, a summer school, a reading group, exhibitions, workshops and music events that takes place in Maria Dragan neighborhood of Ciocana district in Chisinau, and that receives support from the Ministry of Culture of Republic of Moldova, CEC ArtsLink, Swedish Institute and Austrian Cultural Forum in Bucharest.

     

unnamed

– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

FAȚADE PUBLICE
Artist Talk cu Siamion MATALIANETS [BY] și Almaz ISAKOV [KG]

în cadrul programelor de rezidențe artistice CHIOȘC AIR / ART PROSPECT
28 iunie 2018, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

În perioada iunie-iulie 2018, Asociația Oberliht găzduiești doi artiști în rezidență: Siamion MATALIANETS și Almaz ISAKOV. Pentru a-i cunoaște, vă invităm, joi 28 iunie, ora 19.00, la Zpațiu. Evenimentul va include două discuții: „Câte ceva despre beneficiile săpunului și a igienei personale”, cu participarea lui Siamion MATALIANETS, în care artistul va povesti despre experiența lui de lucru cu săpunul ca material și temă; „Cercetare, artă și practici urbane” cu Almaz ISAKOV, în care el va povesti despre dezvolarea Laboratorului CI din Bișkek.

– – –

Siamion MATALIANETS [BY] este un artist vizual care lucrează cu instalația, obiectul și performance-ul. Și-a finalizat studiile la Școala de Arte „A. Glebov” din Minsk, Belarus, Academia de Artă și Industrie „Alexander von Stieglitz”, Sankt Petersburg, „Școala artistului contemporan”, Fundația PRO ARTE, Sankt Petersburg. În 2008, împreună cu D. Petukov au format grupul „SOAP”. Iar din 2007 face parte din studioul Nepokorennie 17.

Almaz ISAKOV [KG] este curatorul Laboratorului CI din 2015. Și-a făcut studii în economie la Universitatea Națională J. Balasagyn din Kârgâzstan. A lucrat în organizații sindicale și de protejare a drepturilor omului. Autor al unor proiecte și eseuri fotografice documentare.

– – –

Acest eveniment este realizat în cadrul programului Fațade Publice aflat la a 2-a ediție (martie – octombrie 2018) – un program de conferințe, intervenții artistice, proiecții de film, o școală de vară, un grup de lectură, expoziții, ateliere și concerte ce se desfășoară în cartierul Maria Dragan din sectorul Ciocana din Chișinău și care este susținut de Ministerul Culturii al RM, CEC ArtsLink, Institutul Suedez și Forumul Cultural Austriac din București.

soap

EN
– – –

PUBLIC FACADES
Artist Talk with Siamion MATALIANETS [BY] and Almaz ISAKOV [KG]

In the frame of CHIOŞC AIR / ART PROSPECT artist-in-residence programs
June 28, 2018, 7:00 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

During June and July 2018 Oberliht Association hosts two artists: Siamion MATALIANETS and Almaz ISAKOV. We invite you to meet them on Thursday, 28th of June at 7:00 pm at Zpace. The event includes two presentations: “A bit about the benefits of soap and personal hygiene” with Siamion MATALIANETS. The artist will tell about his work that makes use of soap as material and as an artistic topic. And “Research, Art and Urban Practice” with Almaz ISAKOV, about the evolution of Laboratoria CI from Bishkek.

– – –

Siamion MATALIANETS [BY] is a visual artist who works with the installation, object and performance. He graduated Art School named by A. Glebov, in Minsk, Belarus; Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Monumental-Decorative Painting department, and St. Petersburg’s PRO ARTE Foundation program “School of the contemporary artist”. Starting with 2007, together with D. Petukhov, he established the artistic group “SOAP”.

Almaz ISAKOV [KG] is the curator of the Laboratoria CI since 2015. He studied economics Kyrgyz National University J. Balasagyn. He worked in trade union and human rights organizations. Author of documentary projects and photographic essays.

– – –

This event is organized in the frame of Public Facades program (2nd edition, March – October, 2018) – a program of public lectures, artistic interventions, film screenings, a summer school, a reading group, exhibitions, workshops and music events that takes place in Maria Dragan neighborhood of Ciocana district in Chisinau, and that receives support from the Ministry of Culture of Republic of Moldova, CEC ArtsLink, Swedish Institute and Austrian Cultural Forum in Bucharest.

     

fotopetica

– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

Fotopoetica la jumatatea anului – expoziție de fotografie
Deschidere: 22 iunie 2018, ora 18:00
Perioada: 22 – 24 iunie 2018, 15:00-19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Expoziție internațională de fotografie cu participarea:
Adrian Andrunachi
Alexis Gogoașă
Ana Gurduza
Andreea Chiru-Maga
Corina Deaconu
Diana Zavorodnic
Isabela Văduva
Mariana Calenic
Mihai Andrei
Nadia Crețu
Nicoleta Aioanei
Octavian Hruban
Radu Tufescu
Veronica Iani

Școala de Fotografie FOTOPOETICA vine cu o viziune inedită asupra fotografiei ca purtătoare de atmosferă, sensibilitate, expresie și simțămînt, prin expoziția „Fotopoetica la jumatatea anului”. Aceasta prezintă fotografile studenților la jumătatea cursului.

Școala de Fotografie a dezvoltat de-a lungul anilor o poetică fotografică – înțeleasă ca o sumă de mijloace estetice care creează atmosfere – prin care vrea să alunge convenționalul, dulcegăriile, epicul și redarea neinterpretată a lumii. De asemenea, dorește să dezvolte intuiția, creativitatea și capacitatea de analiză în fotografie.

Vă invităm la deschiderea expoziției în data de 22 iunie, ora 18:00, la Zpațiu, dar și pe tot parcursului acesteia.

46

EN
– – –

Photopoetics at the Mid-Year – photography exhibition
Opening: June 22, 2016, 6 pm
Period: June 22 – 24, 2018
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

International photo exhibition with the participation of:
Adrian Andrunachi
Alexis Gogoasa
Ana Gurduza
Andreea Chiru-Maga
Corina Deaconu
Diana Zavorodnic
Isabela Vaduva
Mariana Calenic
Mihai Andrei
Nadia Cretu
Nicoleta Aioanei
Octavian Hruban
Radu Tufescu
Veronica Iani

The School of Photography PHOTOPOETICA comes with an new vision of photography as a bearer of atmosphere, sensitivity, expression and feeling glimpsed through the exhibition “Photopoetics at the Mid-Year”. This presents the photos of a generation of the students (the 11th generation) at the middle of the course.

The School of Photography has developed over the years a photographic poetic – understood as a sum of aesthetic means that creates atmospheres – by which it wants to alter the conventional, cunning, epic and different sense of the world and of reality. The school also wants to develop intuition, creativity and photo-analysis capability.

We invite you to the opening of the exhibition on 22nd of June, at 6 pm, at Zpatiu, but also during the rest of the exhibition period.

– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

#19 Orașul și Culturile Lui cu Martina MACHOVICOVA [CZ] și Vladimir TURNER [CZ]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

Centre sociale autonome în Praga – istoria mișcării de ”squatting” și situația actuală a acesteia – prezentare publică urmată de o proiecție video
17 mai 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Ocupă și locuiește – film documentar de 45min

Mișcarea de squatting constă în acțiunea de a ocupa o clădire sau o zonă de teren abandonat. Vom vorbi despre squattingul politic care a evoluat de jos în sus de la acțiuni anarhiste.

Continue Reading »

– – – ниже на русском – – –
RO
– – – – –

Discuție deschisă ”Free2choose”

17 mai 2017, ora 16:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Vă invităm la discuția deschisă despre drepturile omului după metoda Casei Annei Frank, ”Free2choose”, care va avea loc pe 17 mai, ora 16:00, în cadrul Festivalului Moldova Pride și campaniei sociale Fără Frică.
”Free2choose” este un program de discuții, care are la bază o serie de videouri provocatoare, care scoate la iveală conflictul dintre drepturi și libertăți și legile democrației, fiind îndreptat spre dezvoltarea gândirii critice.
În cadrul evenimentului veți avea ocazia să vizionați două videouri, filmate în Moldova, ”Manifestările comunității LGBT în Moldova” și ”Trebuie clerul să fie responsabil pentru jignirea reprezentanților comunității LGBT?”

Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –
Confesiunile unui Eco-Terorist
film documentar de Peter Brown
89’ / 2010 / SUA

3 aprilie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Regizat de Peter Brown, Confesiunile unui Eco-Terorist este un documentar narațiune care dezvăluie adevărata odisee de 30 de ani a celui mai căutat ecologist de astăzi, căpitanul Paul Watson, eroul din “Războiul balenelor”, producție apreciată critic de Animal Planet. Fondatorul Greenpeace, Watson a fost în cele din urmă înlăturat din organizație pentru pasiunea sa necompromisă de a proteja planeta și metodologia sa neconvențională. Fără birocrație și politică, Watson și-a contrafăcut Armada personală, Societatea Shepherd Sea, o mică organizație vigilantă dedicată protejării cu orice preț a vieții acvatice a planetei.
Continue Reading »

_фильм4_web

– – – ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

#18 Orașul și Culturile Lui cu Almaz ISAKOV [KG]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

În căutarea orașului – prezentarea programului artistic și de cercetare urmată de o proiecție video
27 martie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Din septembrie până în noiembrie 2017 Laboratorul CI a realizat programul artistic și de cercetare “În căutarea orașului”. Expoziția omonimă este rezultatul acestui program. Proiectul a fost axat atât explorarea orașului din punctul de vedere al teoriei sociale, cât și pe cercetarea și fixarea ulterioară prin metode artistice.
Continue Reading »

Next Page »