– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

#19 Orașul și Culturile Lui cu Martina MACHOVICOVA [CZ] și Vladimir TURNER [CZ]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

Centre sociale autonome în Praga – istoria mișcării de ”squatting” și situația actuală a acesteia – prezentare publică urmată de o proiecție video
17 mai 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Ocupă și locuiește – film documentar de 45min

Mișcarea de squatting constă în acțiunea de a ocupa o clădire sau o zonă de teren abandonat. Vom vorbi despre squattingul politic care a evoluat de jos în sus de la acțiuni anarhiste.

Prezentarea va include două aspecte – aspectul practic, despre cum se reutilizează clădirile abandonate, și aspectul legat de media. Martina Machovicova a trait în mare parte în ”squaturile” din Praga din 2006. Fiecare casă avea o architectură deosebită și unică, și un proprietar, la fel, deosebit; astfel Martina va vorbi despre careva din principiile de bază a squatării (spre exemplu despre clădirile deținute de către stat și proprietățile imobiliare private) și despre strategii Do It Yorself (Fă-o singur) din viața urbană nomadă. Vladimir Turner o va acompania prezentînd poze și filmulețe care descriu opinia publică despre acest fenomen și despre cum a evoluat acesta.

– – –

Martina MACHOVICOVA [CZ] este exemplul unui nomad urban modern. Ea a făcut parte la toate cele mai importante ”squat-uri” (mșcare prin care clădiri abandanote de mai mult timp sunt ocupate de persoanele mai nevoiașe) în ultimii 10 ani din Praga. Ea organizează activități socio-culturale independente precum întâlniri de comuniăți, concerte, teatru, ateliere artisitice în locuri abandonate care aparțin statului sau unor speculanți de proprietăți private. Aceste locuri devin centre esențiale pentru oamenii care trăiesc în oraș, se adună și se implică în politicile de bază după aceste principii: nu discriminării, nu fascismului, sustenabilitate, autonomie, acționează tu însuți/ însăți. Aceste locuri demonstrează microsocietăți funcționale care lucrează ca niște zone autonome. Martina, împreună cu al ei camion și sistema lor de sunete călătoresc prin Europa, creând legături cu diiferite locuri alternative pe care ei le transformă în zone autonome temporare. Ea, de asemenea, este implicate în diverse activități de activism: demonstrații antifasciste, DIY (creează cu mâna ta) carnavaluri, în acțiuni cu impact direct asupra medului precum Climatecamp 2017, evenimente artistice de subsol etc. Totodată, Martina este și o artistă și un designer de modă DIY și lucrează cu material reciclate.

Vladimír TURNER [CZ] este un artist audiovizual și regizor. A absolvit Școala de Film și TV a Academiei de Arte ale Spectacolului din Praga (FAMU) – facultatea de studii experimentale audiovizuale, apoi a învățat la Studioul de Confruntare Intermedia de la Academia de Arte, Arhitectură și Design din Praga (AAAD). A luat parte la rezidențe artistice la Buenos Aires, Valencia, Nijmegen, Toulouse, Rotterdam și Brisbane. Lucrările sale oscilează între film, artă în spațiul public și activism social și politic. În anul de studii 2017/2018 este invitat să conducă studioul Centrului pentru Studii Audiovizuale de la FAMU (Școala de Film și TV a Academiei de Arte ale Spectacolului din Praga).

Această prezentare face parte din ciclul Orașul și Culturile Lui și este susținută de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public. Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane.

EN
– – –

#19 City and Culture with Martina MACHOVICOVA [CZ] and Vladimir TURNER [CZ]
a cycle of presentations in the frame of  Public Space Library program

Autonomous social centres in Prague – history of squatting and contemporary situation – public presentation and video screening
May 17, 2018, 7 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

Occupy and live – 45 minutes documentary movie

Squatting is the action of occupying an abandoned or unoccupied area of land or a building. We will talk about political squatting which grew up from bottom-up anarchist activities.

Presentation will be held from two points of view- practical part how to reuse abandoned building and media approach. Martina Machovicova has lived in main Prague’ s squats since 2006. Each house had different unique architecture and owner so she will talk about some basic principles(for example state owned buildings vs. private real estate situation) and strategies for Do It Yourself way of urban nomad life. Vladimir Turner will accompany her with photos and short videos illustrating public view on this phenomenon and how squatter’s official agenda changed in last years.

– – –
Martina MACHOVICOVA [CZ] is contemporary urban nomad. She has been part of all main squats(long term abandoned buildings occupied by people in need) in the last ten years in Prague. She organizes autonomous socio- cultural activities such as community gatherings, concerts, theatre, art workshops in abandoned places owned either by state or by private real estate speculators. These places become essential hubs for people living in the city to gather and get involved in grassroot politics based on these principles: no discrimination, no fascisms, sustainability, autonomy, do- it- yourself. These places show functional microsocieties working as temporary autonomous zones. Martina with her truck and their nomad soundsystem travels Europe connecting with different alternative places with which they create autonomous social structures. She is involved in various activist events: antifascist demonstrations, DIY carnevals, environmental direct actions such as Climatecamp 2017, underground performance events etc. She is also an artist and DIY fashion designer working with recycled materials.

Vladimír TURNER [CZ] is an audiovisual artist and filmmaker.He graduated from the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU) in experimental audiovisual studies, then he studied at the Studio of Intermedia Confrontation at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague(AAAD). He has been to residencies in Buenos Aires, Valencia, Nijmegen, Toulouse, Rotterdam or Brisbane. In his works, he oscillates between film, art in public space and social and political activism. He leads, as the guest, the studio at the FAMU(Film And TV School Academy Of Performing Arts In Prague) Centre for Audiovisual Studies in 2017/2018.

This presentation is part of the series City and Culture and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of Public Space Library program. The series City and Culture aims to explore the CITY and the urban (and rural) life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.

Advertisements

– – – ниже на русском – – –
RO
– – – – –

Discuție deschisă ”Free2choose”

17 mai 2017, ora 16:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Vă invităm la discuția deschisă despre drepturile omului după metoda Casei Annei Frank, ”Free2choose”, care va avea loc pe 17 mai, ora 16:00, în cadrul Festivalului Moldova Pride și campaniei sociale Fără Frică.
”Free2choose” este un program de discuții, care are la bază o serie de videouri provocatoare, care scoate la iveală conflictul dintre drepturi și libertăți și legile democrației, fiind îndreptat spre dezvoltarea gândirii critice.
În cadrul evenimentului veți avea ocazia să vizionați două videouri, filmate în Moldova, ”Manifestările comunității LGBT în Moldova” și ”Trebuie clerul să fie responsabil pentru jignirea reprezentanților comunității LGBT?”

facebook event: https://www.facebook.com/events/196508464485846/

RU
– – – – –

Открытая дискуссия “Free2choose”

17 мая 2018, 16:00
Zpațiu / Прозтранство (ул. А. Щусева, 103, Кишинэу)Приглашаем вас на открытую дискуссию о правах человека по методике Дома Анны Франк “Free2Choose”, которая состоится 17 мая в 16:00 в рамках Молдова-Прайд-2018 и социальной кампании Fără Frică.
“Free2choose” – это дискуссионная программа, состоящая из серии провокационных видеороликов. Данные видеоролики освещают конфликт прав и свобод друг с другом или с законами демократии, и направлены на развитие критического мышления.
В течение мероприятия у вас есть уникальная возможность посмотреть и обсудить 2 видеоролика, которые снимались в Молдове, на следующие темы:
• Свобода мирных собраний: «Манифестация ЛГБТ-сообщества в Молдове»
• Свобода выражения мнения: «Должны ли священнослужители наряду с другими нести ответственность за оскорбление представителей ЛГБТ-сообщества?»

 

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –
Confesiunile unui Eco-Terorist
film documentar de Peter Brown
89’ / 2010 / SUA

3 aprilie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Regizat de Peter Brown, Confesiunile unui Eco-Terorist este un documentar narațiune care dezvăluie adevărata odisee de 30 de ani a celui mai căutat ecologist de astăzi, căpitanul Paul Watson, eroul din “Războiul balenelor”, producție apreciată critic de Animal Planet. Fondatorul Greenpeace, Watson a fost în cele din urmă înlăturat din organizație pentru pasiunea sa necompromisă de a proteja planeta și metodologia sa neconvențională. Fără birocrație și politică, Watson și-a contrafăcut Armada personală, Societatea Shepherd Sea, o mică organizație vigilantă dedicată protejării cu orice preț a vieții acvatice a planetei.
Continue Reading »

_фильм4_web

– – – ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

#18 Orașul și Culturile Lui cu Almaz ISAKOV [KG]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

În căutarea orașului – prezentarea programului artistic și de cercetare urmată de o proiecție video
27 martie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Din septembrie până în noiembrie 2017 Laboratorul CI a realizat programul artistic și de cercetare “În căutarea orașului”. Expoziția omonimă este rezultatul acestui program. Proiectul a fost axat atât explorarea orașului din punctul de vedere al teoriei sociale, cât și pe cercetarea și fixarea ulterioară prin metode artistice.
Continue Reading »

– – – ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –
În aer liber

film documentar de Nikita NOMERZ [RU]
98’ / 2017 / Rusia

20 martie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Arta stradală și graffiti sunt forme de artă care trăiesc în stradă. Nu e ceva ascuns după pereții galeriilor. E accesibilă și deschisă pentru toți. Însă cum apar aceste lucrări de artă și cine stă în spatele acestora? De obicei acești oameni rămîn în umbră. Filmul documentar ”В открытую” va lumina personalitatea artiștilor stradali și oamenii care desenează graffiti din toată Rusia. Zeci de interviuri filmate vor da răspuns la multe întrebări nu doar a privitorului, dar și a autorilor.

Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –
– – – ниже на русском – – –

RO
– – – – –

ORAȘE ÎN DERIVĂ – proiecția a trei filme documentare

6 martie 2018, ora 17:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Pentru cei ce vizitează Europa de Est și se așteaptă să vadă rămășițele modernismului socialist nu e nimic mai surprinzător decît numărul mare de edificii noi, construite peste noapte și concentrate în complexe uriașe în tot orașul. Unele din ele au fost ridicate doar în cîteva luni, fără să fie respectate planurile și avizele urbaniștilor, altele stau nefinisate pînă astăzi, mulți ani după începerea construcției. Brusc, toate acestea au ajuns să coexiste cu edificii istorice, monumente, biserici, parcuri…
Continue Reading »

RO

Lansarea proiectului “Zilele Spațiului Public 2018” în parteneriat cu Centrul “Apriori” din Tiraspol
23 februarie 2018, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Asociația Oberliht în parteneriat Centrul de informare legală Apriori din Tiraspol anunță lansarea proiectului ”Zilele Spațiului Public 2018 (ediția a 3-a)”. Proiectul include oportunități pentru tineri artiști de pe ambele maluri ale Nistrului de a lua parte la:
Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –
RO
– – – – –

The Pier şi Dew Drop

20 februarie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

The Pier
Film documentar de Nils Petter Löfstedt
2010 / 28′ / Suedia
Undeva, dedesubtul unei punți în Malmo. Suedia, Erik Vestman și Nils Petter Löfstedt se poticnesc de o adîncitură nedescoperită. Timp de șase luni, ei construiesc cea mai ascunsă cameră din Malmo, cu pereții albi și podea de parchet.
Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –
RO
– – – – –

Ciuma și plăcerea pe Marea Saltonă
Un film documentar ciudat despre Marea Saltonă din sudul Californiei, un lac construit artificial care a fost odată considerat o locație de recreere primordială, dar s-a transformat într-un dezastru ecologic.

film documentar de Chris Metzler și Jeff Springer
2004 / 73′ / SUA


Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –
RO
– – – – –

H2O pentru vânzare
Când lucrul principal devine o chestiune minoră

film documentar de Leslie Franke și Herdolor Lorenz
2005 / 58′ / Germania

23 ianuarie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

De obicei, oamenii apreciază cele mai importante bunuri atunci când le lipsesc. Așa este și în cazul apei.

Continue Reading »

Next Page »