img_4766-web

RO

dreptul la PARCare
15 septembrie 2016, ora 20:00
perioada: 16 septembrie – 7 octombrie 2016

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

expoziție internațională de artă vizuală cu participarea lui Mihai BARABANCEA [RO], Valeriei BARBAS [MD], Alexandru HARABAGIU [MD], Anei NORBRE [PT], Asociației Oberliht [MD], Jarek SEDLAK [CZ], Teatrului Spălătorie [MD], Hajnalkăi TULISZ [HU]

curator: Vladimir US [MD]

Expoziția este acompaniată de o proiecție a filmului Dacia 1300. Generația mea de Ștefan CONSTANTINESCU [RO]
13 septembrie 2016, ora 20:00
Apartamentul Deschis (str. București 68/1, Chișinău): https://bucuresti68.wordpress.com/2016/09/07/dacia-1300/

„Viciul profund al masinilor e ca sunt ca si castelele sau vilele de pe litoral: bunuri de lux inventate pentru placerea exclusiva a unei minoritati foarte bogate si pe care nimic, in conceptia sau in natura lor, nu le destina poporului” (André GORZ / Ideologia socială a mașinii)

Spre deosebire de orașele istorice din europa de vest, Chișinăul a beneficiat de spații publice deschise și accesibile (parcuri, terenuri de sport, bulevarde etc.), multe din ele fiind concepute în perioada sovietică și proiectate de la zero, din contul domeniilor agricole care înconjurau orașul secolului XIX. Perioada de tranziție ce a urmat declarației de independență a Republicii Moldova avea să modifice radical această situație și să altereze spațiile publice într-o măsură în care o bună parte din ele și-au pierdut caracterul public, fiind scoase din uzul comun.

În urma procesului de privatizare, care s-a petrecut în lipsă de transparență și în afara unui control, suprafața spațiilor publice a fost redusă drastic, ducînd la dispariția multor locuri cu o menire socială, cum ar fi terenurile de joc, parcurile și grădinile din zonele rezidențiale. La fel a avut de suferit infrastructura culturală și cea destinată sportului – unele stadioane au fost demolate, altele au fost transformate în piețe sau parcări pentru mașini iar în cîteva cazuri au fost construite locuințe de lux. Acest lucru a fost urmat de o reducere a spațiilor verzi în favoarea unor noi blocuri destinate pentru oficii, birouri și locuințe private.

Concomitent Chișinăul a fost martor al creșterii numărului de autovehicole auto peste norma prestabilită cu 2,5 ori, acest lucru generînd ambuteiaje, accidente și incomodități pentru pietoni, mașinile invadînd la propriu spațiile verzi și cele destinate pietonilor (trotuare, terenurile de joc, curțile interioare din cartierele rezidențiale etc.).

În urma acestor procese scuarul din str. București 68 din Chișinău, în rînd cu alte spații pietonale din oraș, a fost transformat într-o parcare de mașini semi-ilegală, iar funcția sa publică nu mai prezintă interes pentru pentru administrația publică locală, scuarul fiind ascuns în umbra intereselor private.

Acest fenomen a fost analizat și reflectat de un grup de artiști din Moldova, România, Ungaria, Republica Cehă și Portugalia, care propun lucrări noi care vor fi prezentate la Zpațiu.

intrarea este liberă

Această expoziție face parte din programul Zilelor Spațiului Public (ediția a II-a), susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune. Adițional proiectul beneficiază de suportul Ministerului Culturii al Republici Moldova. Scopul #ZSP2016 este de a pune în valoare spațiul public din oraș și de a evidenția importanța acestuia pentru comunitate ca un bun comun, indispensabil pentru o societate democratică.

Connected_action_logo_logo_black_small

mcrm

place-web-2

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Strategii culturale de nivel local: Place a l’Art / Marsilia – prezentare
13 septembrie 2016, ora 18:00 – 19:30

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Place à l’Art (fă loc pentru artă/ art square)
Prezentatori: Cendrine CHANUT and Jihanne EL MEDDEB (Les Têtes de l’art), Anne GUILMIN (Politique de la Ville), Julien ABITOL (Collectif Etc)

“Place à l’Art” este o activitate multianuală coordonată din 2010 de Asociația Les Tête de l’art în Marseille.
De-a lungul anilor, atelierele participative de artă sunt organizate în spațiile publice din centrul orașului Marseille. Ele sunt gratuite și deschise rezidenților și utilizatorilor. Artiștii profesionali invită rezidenții și utilizatorii acestora să se implice într-o experiență unică de creație artistică colaborativă, fie efemeră sau de durată.
Ei invită participanții să se întrebe și să redefinească relația lor cu mediul de viață prin intermediul creației artistice. Procedînd astfel, rezidenții interacționează și își consolidează relațiile și angajamentul pentru comunitate și locul în care trăiesc.

Pentru Asociația Les Têtes de l’art, Place à l’art anchor înseamnă relația cu orașul în care este stabilit și dezvoltarea parteneriatelor locale cu organizațiile educaționale și sociale. Împreună ei construiesc o rețea puternică a părților interesate care își unesc forțele în vederea implicării publicului în activități de interes general.
Place à l’art este finanțat parțial de un fond național – Politique de la Ville – care are drept scop echilibrarea inegalităților sociale în orașe. Asociația negociază cu autoritățile locale numeroase autorizații și convenții cu privire la aspectele de guvernare.

intrare liberă

Acestă prezentare face parte din evenimentul Zilelor Spațiului Public (ZSP) care va avea loc la Chișinău între 13 – 18 septembrie. Scopul ZSP este de a pune în valoare spațiul public urban, de a evidenția importanța acestuia pentru comunitate ca un bun comun, crucial pentru societatea democratică, precum și de a identifica transformările negative și pozitive ale acestuia din ultimii ani.

place1-web

EN
– – – – –

Culture strategies of local level: Place a l’Art / Marsilia – presentation 
Septembre 13, 2016, 18:00 – 19:30

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Place à l’Art (make space for art / art square)
Speakers: Cendrine CHANUT and Jihanne EL MEDDEB (Les Têtes de l’art), Anne GUILMIN (Politique de la Ville), Julien ABITOL (Collectif Etc)

“Place à l’Art” is a multuannual activity coordinated by the association Les Tête de l’art in Marseille since 2010.
Throught the year, participatitry art workshops are organised in public spaces in the city center of Marseille. They are for free and open to residents and users. Professionnal artists invite residents and users to get involved in a unique experience of collaborative art creation, may it be ephemeral or lasting. They invite the participants to question and redefine their relationship to their living environnement via artistic creation. By doing so, residents get in contact and sterenghten their relations and engagement for the community and the place their live in.

For the association Les Têtes de l’art, Place à l’art anchor it’s relationship to the city where it’s based and to develop local partneships with educational and social organisation. Together their build a strong network of stakeholders who joins their forces to involve the public in activities of general interest. Place à l’art is partly funded by a national fund – Politique de la Ville – which aims to balance social inequalities in cities. The association negoicates with the local authorities numerous authorisations and conventions on gouvernance issues.

the entrance is free

This presentation is part of the event Public Space Days (ZSP) which will take place in Chisinau between 13 and 18 September. The goal of PSD is to highlight the urban public space, to emphasize its importance for community as a common good, which is crucial for a democratic society, as well as to identify its positive and negative transformations during the last years.

13724121_538689359665889_5244276787376659578_o

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Acțiune colectivă pentru cultură independentă
14 septembrie 2016, ora 9:30 – 13:00

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Scopul unui atelier este de a discuta două dimensiuni ale posibilei utilizări a instrumentelor culturale, capacităților lucrătorilor din sectorul cultural și forțele creative ale artiștilor:

1) pentru ca cercurile culturale să devină subiect socio-politic colectiv capabil să lupte în favoarea drepturilor, necesităților și intereselor unui domeniu cultural și artistic;
2) pentru ca mijloacele culturale și artistice să susțină luptele sociale a diferitor grupuri și comunități pe un teren.

Pentru prima dimensiune studiile de caz care urmează a fi prezentate și discutate sunt activitățile forțelor unite ale Forumului Polonez Informal de Artă Contemporană al Cetățenilor și Comisia Lucrătorilor de Artă din cadrul Sindicatului de Inițiativă a Lucrătorilor (în special acțiunea „ArtStrike” din 2012, campania „We, the Precariat” din 2015 și procesul permanent de negociere cu salariile instituțiilor publice pentru artiștii expuși).
Pentru a doua dimensiune studiul de caz va fi susținerea artiștilor pentru luptele sociale ale comunității locale din raionul Ursus în Varșovia care există din 2011 și efectuate, printre altele, în cîștigul unei campanii în înființarea unui muzeu al moștenirii industriale locale. Adițional vom discuta cazurile de colaborare a artiștilor cu organizații politice ca Critica Politică, Alternativele Europene, cu mișcări sociale, grupări emancipatoare și partide politice.

Igor STOKFISZEWSKI este cercetător, participant și inițiator al teatrului social, teatrului comunitar, și activitatilor artei participative. El a cooperat printre altele cu Workcenter-ul lui Jerzy Grotowski și Thomas Richards (Pontedera, Italia), cu colectivul german Rimini Protokoll, și cu artiștii: Artur Zmijewski, Paweł Althamer și Jasmina Wójcik. Este co-curator al activităților artistice și sociale din spațiile post-industriale: Zakłady. Ursus 2014 (Fabrica. Ursus 2014) și Ursus – spacer w Czasie (Ursus – O călătorie în timp) (2015). Membru al echipei celei de-a 7 Bienală de Artă Contemporană din Berlin (2012). Autor al cărții Zwrot polityczny (Turnura politică) (2009) și co-editor, printre altele, al volumelor: ”Built the City. Perspectives on Commons and Culture” (2015) și ”Jerzy Grotowski – Teksty zebrane” (Jerzy Grotowski Antologie de texte) (2012). Membru al echipelor: Krytyka Polityczna, Pracownicy Sztuki (Art Workers), Comisia sindicatului Inițiativei lucrătorilor, lector la Institutul de Studii Avansate din Varșovia.

Bazînduse pe experiențele anterioare de organizare ale campaniilor în jurul bunurilor comune, spațiului public și justiției sociale din Polonia (fabrica Ursus, drepturile lucrătorilor din domeniul culturii, Cracovia Împotriva Jocurilor), Igor Stokfiszewski își propune să prezinte instrumente și strategii de organizare a acțiunii colective în domeniul culturii și să aducă în discuție provocările care apar în procesul de organizare a campaniilor.

Acest atelier este adresat în special inițiativelor și organizațiilor culturale independente.

Participarea este gratuită

Acest atelier face parte din evenimentul Zilelor Spațiului Public (ZSP) care va avea loc la Chișinău între 13 – 18 septembrie. Scopul ZSP este de a pune în valoare spațiul public urban, de a evidenția importanța acestuia pentru comunitate ca un bun comun, crucial pentru societatea democratică, precum și de a identifica transformările negative și pozitive ale acestuia din ultimii ani.

EN
– – – – –

Collective action for culture workshop
Septembre 14, 2016, 9:30 – 13:00

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Organizing collective action for culture workshop. The goal of a workshop is to discuss two dimensions of possible utilizing cultural tools, cultural sector workers’ capacities and artists’ creative forces:

1) for cultural circles to become collective socio-political subject being able to struggle in favour for rights, demands and interests of a cultural and artistic field;
2) for cultural and artistic means to support social struggles of different groups and communities on a ground.

For the first dimension the case studies to be presented and discussed are activities of joined forces of Polish informal Citizens Forum of Contemporary Art and Art Workers Commission within Workers’ Initiative Trade Union (especially “ArtStrike” action of 2012, “We, the Precariat” campaign of 2015 and permanent process of negotiating with public institutions salaries for exhibited artists). For the second dimension the case study will be support of artists for social struggles of local community of Ursus district in Warsaw which exists since 2011 and effected in, among others, winning a campaign on establishing a museum of local industrial heritage. Additional we shall discuss cases of artists’ collaboration with political organizations like Political Critique, European Alternatives, with social movements, emancipatory groups and political parties.

the entrance is free

This workshop is part of the event Public Space Days (ZSP) which will take place in Chisinau between 13 and 18 September. The goal of PSD is to highlight the urban public space, to emphasize its importance for community as a common good, which is crucial for a democratic society, as well as to identify its positive and negative transformations during the last years.

Still-3-romulus

– – – scroll down for English version – – –

RO

AMINTIRI DIN IAȘI – premieră în Moldova
Romulus BALACZ / 2015 / 56 min
Proiecție de film și discuție cu regizorul

31 august 2016, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

“În 2013 am descoperit o carte ce vorbea despre un eveniment istoric din România, ţara mea natală, despre care nu ştiam nimic: participarea ei la Holocaust. Scrisă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial de Matatias Carp, un avocat evreu din Bucureşti, cartea a fost ascunsă timp de zeci de ani de către autorităţile comuniste din România. Când am răsfoit-o am găsit o serie de fotografii făcute în timpul pogromului în oraşul Iaşi din România (al doilea oraş ca mărime din ţară). Imaginile dezvăluiau masacrul urban şi metodele folosite pentru a deporta şi a extermina evreii. La 74 de ani după eveniment am mers în România pentru a găsi locurile în care fuseseră făcute fotografiile. În doi ani am găsit aproape toate locurile şi am descoperit istoria acestei tragedii.”

filmul va fi în franceză cu subtitrări în română

intrarea este liberă

Acest film face parte din expoziția “Fragmente dintr-o Viață” care a avut loc la Iași între 27 iunie și 30 August 2016, și ca introducere la proiectul “Viitorul Memoriei” care se lansează la București în ianuarie 2017, ambele proiecte fiind curatoriate de Olga Stefan în colaborare cu partenerii locali.

Still-2-romulus

EN

SOUVENIRS DE IASI – premiere in Moldova
Romulus BALACZ / 2015 / 56 min
Film screening and discussion with the director

August 31, 2016, 7 pm
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

“In 2013, I discovered a book highlighting an historic event in Romania, my native country, which I knew nothing about : its participation in the Holocaust. Written during WWII by Matatias Carp, a Jewish lawyer in Bucharest, the book was hidden for decades by the Romanian communist regime.
Browsing through it, I came across a series of photographs taken during a pogrom in the Romanian city of Iasi (the 2nd biggest city in the country). The pictures reveal urban killings and the method used to deport and exterminate the Jews.
73 years after the event, I went to Romania looking for the locations of these photos. In 2 years, I have found almost all of them and discovered the history of this tragedy.”

the film will be in French with Romanian subtitles

the entrance is free

This film is part of the exhibition “Fragments of Life” which took place in Iasi between June 27 and August 31, 2016, and as an introduction to the project “The Future of Memory” which will be launched in Bucharest, January 2017, both curated by Olga Stefan in collaboration with local partners.

web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SHOW ME YOUR PAIN – performance

13 – 14 august 2016 / ora 17:00 – 21:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Privind la durere și suferință cu ochii pacientului.

IASP (Asociația Internațională pentru Studiul Durerii) definește durerea drept o ”Experiență senzorială și emoțională dezagreabilă, asociată cu o leziune tisulară reală sau potențială, sau descrisă în termeni ce se referă la o asemenea leziune” .

Tu cum ai descrie senzația de durere?

Participă la prima manifestare de artă & știință.

”intrarea” este liberă

Acest performance face parte dintr-un proiect artistic ce urmează a fi prezentat în cadrul Conferinței Internaționale a Societății din Moldova pentru Studiul și Managementul Durerii. Scopul acestui performance este de a identifica impresiile subiective asupra durerii, privită nu doar ca un fenomen fiziopatologic, dar și ca o senzație a fiecărei ființe umane.

EN
– – – – –

SHOW ME YOUR PAIN – performance

August 13 – 14, 2016 / 5 – 7 pm
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Watching the pain and suffering through the patient’s eyes.

IASP (International Association for the Study of Pain) pain definition is “An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage.”

How would you describe the feeling of PAIN?

Participate at first art & science performance.

the ”entrance” is free

This performance is a part of art-project that will accomplish X International Conference of Moldovan Society of Study and Management of Pain. Aim of this performance is to show subjective impression about pain, not just like pathophysiological phenomenon, but also like a feeling of every human.

IMG_0016

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

ȘIVAIP: Un program de prezentări despre urbanism tactic și arhitectură participativă

30 iulie 2016, 16:00
Parcul Zaikin / Complexul Sportiv ASEM (sala de tenis)
str. Albișoara 86/4, Chișinău

În Acţiune: în căutarea oraşului intermediar de studioBASAR [RO]

Spaţiile intermediare, împreună cu utilizările lor, sunt unele dintre cele mai importante resures în activarea spaţiilor publice prin implicarea comunităţii. Uitându-ne la intermediar din diferite unghiuri, a generat o practică nouă, pe care am investigat-o prin câteva tipologii de unelte şi proceduri.

IMG_6680

”Construind fericirea” de Pylorama [UA]

Prezentarea are ca scop să exploreze comunitățile locale, care influențează procesele urbane prin intervenții micro-arhitectonice. Participanții vor afla ce înseamnă un ”mediu depresiv”, cine sunt ”războinicii pasivi”, cît de mult costă ”urbanismul tactic”, ce metode de ”lucru în teren” există în Ucraina și altele. Membrii colectivului Pylorama vor oferi o scurtă analiză a propriilor lor proiecte. Pe lîngă prezentarea teoretică, un atelier practic va urma timp de o săptămînă în Parcul Zakin.

Pylorama-Chișinău-2

Acțiunile spațiului public de Balint TOTH [HU]

Spațiu public e o etapă comună în viețile noastre, care ne determină în fiecare zi. Îmbunătățirea calității acestuia e o provocare pentru designerii urbaniști, iar schimbările importante pot fi cauzate printr-o prezentă și acțiuni simple. În această prezentare, prin intermediul cîtorva exemple din Budapesta, vom analiza diferite instrumente de intervenție în spațiu public.

d-(15)

prezentările vor fi în limba engleză

Aceste prezentări sunt parte a programului Școlii Internaționale de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică”. Școala de Vară este organizată de Asociația Oberliht în parteneriat cu Asociația Arhitecților “Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ, în colaborare cu alte colective internaționale de arhitecți: studioBASAR (București, România), Straddle3 și WWB (membri ai rețelei Arquitecturas Collectivas, Barcelona, Spania), Pixel 13 (Marsilia, Franţa), Asociația Ahitecților Peisagiști din România, precum și participanți din România, Ucraina și Ungaria.

web

EN
– – – – –

SIVAIP: A series of presentations about tactical urbanism and participative architecture

July 30, 2016, 4 pm
Zaikin Park / ASEM Sport Complex (tennis room)
Albisoara str. 86/4, Chisinau

In action: searching for the Intermediary city by studioBASAR [RO]

Intermediary spaces, along with their related uses, are one of the most important resources in the activation of public spaces through community engagement. Looking at the intermediary from different angles generates a new urban practice, which we investigate through several typologies of tools and protocols.

”Building the hapiness” by Pylorama [UA]

The lecture is going to explore local communities, which influence urban pro¬cesses through micro-architectonic interventions. Participants will learn what “depressive environment” is, who the “passive warriors” are, how much the “tactical urbanism” costs, which methods of “field work” exist in Ukraine etc.
Members of the collective will give a brief analysis of theirs own projects. Besides theoretical lecture, a joint practical workshop in Zaikin Park will be taking place for one week.

Public space acts by Balint TOTH [HU]

Public space is the common stage of our lives, which determines our everydays. Improving its quality is a challenge for urban designers, but important changes can be caused by simple presence, and acts. In this presentation we look into different tools of public space interventions through Budapest examples.

all presentation will be in English

These presentations are part of International Summer School „Arhitecture – Installations – Landscaping”. The summer school is organized by Oberliht Association, the Association of Architects “Archilitic” (Chisinau, Moldova), MIEZ Architecture Lab, in collaboration with other international architecture collectives: studioBASAR (Bucharest, Romania), Straddle3 and WWB (Arquitecturas Colectivas network, Barcelona, Spain), Pixel 13 (Marseille, France), Romanian Landscape Architects Association, participants from Romania, Ukraine and Hungary.

IMG_9772

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

ȘIVAIP: Un program de prezentări despre urbanism tactic și arhitectură participativă

26 iulie 2016, 14:00 – 15:30
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Orașele: Oameni vs. Natură de Diana CULESCU [RO] – prezentare

Această prezentare urmărește să ofere o scurtă introducere cu privire la activitatea peisagistului în mediul urban. Astfel, această expunere aduce participanților câteva informații referitoare la constrângerile întâlnite în lucrul cu elemente vii care au mai degrabă un comportament imprevizibil. În plus, aceasta evidențiază și motivele pentru care, în cazul în care acest demers este abordat ca o luptă între om și vegetație, natura va ieși (aproape) întotdeauna învingătoare în oraș.

20160701_141803

Plan de integrare urbană, Caracas (Venezuela) de Aura PELLICCIONE [IT/VE] – prezentare

Domeniul meu de cercetare investighează dinamicile sociale ale orașului Caracas. Aceste dinamici răspund nu numai condițiilor planificării centralizate ale orașului, dar inclusiv și consecințelor unei planificări urbane spontane. Un exemplu evident este modul în care zonarea orașului prin activități a forțat cetățenii să călătorească zilnic cu mașina, generînd o nouă relație om – oraș care este foarte superficială. Dinamicile care rezultă din această nouă relație degradează calitatea vieții urbane. Am decis să studiez în detalii una dintre cele mai importante axe ale orașului, Franca (Caracas, Venezuela).
Analiza diverselor dinamici urbane va contribui la formularea unor strategii speciale de ocupare care nu corespund concepției de spațiu privat, dar care integrează diverse utilizări publice.

Foto1

Tehnologii digitale și spațiul public de Ale GONZALEZ [ES] și David JUAREZ [ES] – prezentare

În această prezentare vom vedea cîteva proiecte a căror scop este de a dezvolta și regîndi spațiu public cu concepte și instrumente ale tehnologiilor digitale.

public-space-tools

prezentările vor fi în limba engleză

Aceste prezentări sunt parte a programului Școlii Internaționale de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică”. Școala de Vară este organizată de Asociația Oberliht în parteneriat cu Asociația Arhitecților “Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ, în colaborare cu alte colective internaționale de arhitecți: studioBASAR (București, România), Straddle3 și WWB (membri ai rețelei Arquitecturas Collectivas, Barcelona, Spania), Pixel 13 (Marsilia, Franţa), Asociația Ahitecților Peisagiști din România, precum și participanți din România, Ucraina și Ungaria.

EN
– – – – –

SIVAIP: A series of presentations about tactical urbanism and participative architecture

July 26, 2016, 2 – 3:30 pm
Zpace (The House of Gubernial Zemstva)
Al. Sciusev str. 103, Chisinau

Cities: people vs. nature by Diana CULESCU [RO] – presentation

This presentation aims to provide a short introduction regrading the landscape architects’ work within the urban environment. Thus, it is bringing for the participants some information about the constraints of working with living elements that have a rather unpredictable behaviour. Furthermore, it is emphasising the reasons why, if this demarche is tackled as a battle between man and vegetation the nature (almost) always will be victorious in the city.

Plan of urban integration, Caracas (Venezuela) by Aura PELLICCIONE [IT/VE] – presentation

I research of the social dynamics of Caracas as city, these dynamic respond not only to the morphological conditions of the city, but also of the consequences of a spontaneous urban planning. An obvious example is as zoning by activities has forced the citizen to travel by car from day to day, generating a relationship man – city very superficial. As a product of this relationship will have developed certain dynamics that in some way have favored the degradation of this relationship
I decide to focus my investigation in some of the most important axs of the city of Caracas (Venezuela) specifically given its status of road axis east-west with a vocation clearly Franca, utterly to pedestrian.
After analyzing various dynamic, posing special occupation strategies that do not respond to the conception of private space, but that integrate various public uses.

Digital technology and the public sphere by Ale GONZALEZ [ES] and David JUAREZ [ES] – presentation

In this presentation we’ll see some projects that propose to enhance and
rethink public space with concepts and tools that come from digital
technologies.

all presentation will be in English

These presentations are part of International Summer School „Arhitecture – Installations – Landscaping”. The summer school is organized by Oberliht Association, the Association of Architects “Archilitic” (Chisinau, Moldova), MIEZ Architecture Lab, in collaboration with other international architecture collectives: studioBASAR (Bucharest, Romania), Straddle3 and WWB (Arquitecturas Colectivas network, Barcelona, Spain), Pixel 13 (Marseille, France), Romanian Landscape Architects Association, participants from Romania, Ukraine and Hungary.

web

Raportul întîlnirii scenei culturale independente din 8 aprilie 2016

Pe data de 8 aprilie 2016, în baza unei invitații publice, la Zpațiu a avut loc o întîlnire dedicată scenei culturale independente din Republica Moldova și a problemelor cu care aceasta se confruntă. În cadrul acestei întîlniri au participat reprezentanții unor organizații și inițiative culturale independente, artiști și persoane interesate.

Scopul acestei întîlniri a fost stabilirea unor eforturi comune în vederea consolidării scenei independente și obținerea unor schimbări structurale – politici culturale incluzive și transparente, concursuri pentru bugetele din cultură etc.

În acest sens a fost distribuit și un chestionar (link), pe marginea căruia au fost abordate următoarele subiecte:
1. Ce reprezintă scena culturală independentă ?
2. Care sînt cele mai importante probleme cu care se confruntă ?
3. Considerați necesară consolidarea scenei?
4. Cu ce puteți contribui la formarea unei scene culturale active în Chișinău / regiune?

Rezultatele chestionarul le puteți vizualiza în format PDF

La compartimentul consolidării scenei culturale independente și felul cum fiecare o definește, au fost expuse următoarele păreri:
– scena independentă înseamnă un grup de organizații care se regăsesc într-o imagine comună
– o scenă funcționează ca o rețea de organizații care se susțin reciproc și acționează comun în sectorul cultural pentru beneficiul tuturor
– promovarea noilor actori ar contribui la dezvoltarea sectorului cultural
– consolidarea scenei presupune atingerea unui scop comun. Abordarea unor principii care ar defini scena independentă ar putea facilita consolidarea ei

Despre statutul de independență a unei inițiative / organizații culturale, menționăm următoarele păreri:
– independența înseamnă că statul sau nici o altă autoritate nu intervine în termeni de conținut
– independența presupune mai multe dimensiuni, una din ele se referă la libertatea editorială
– independența unei inițiative este definită de dorința de a experimenta, asumarea unui rol și calitatea produsului artistic
– criteriul de independență abordează și caracterul comercial / non-comercial al produsului artistic: dacă contează sau nu calitatea produsului
– necesitatea stabilirii unor principii care definesc o activitate comercială de una necomercială
– găsirea unor metode alternative de întreținere și susținere financiară a propriilor activități ar proteja statutul non-comercial al produsului artistic, acesta fiind independent față de piață.

Deasemenea în cadrul discuției, participanți au venit cu o serie de recomandări pentru dezvoltarea sectorului cultural:
1. nevoia de a crea un centru care sa asigure cu spații de lucru inițiativele și organizațiile culturale independente
2. necesitatea unor politici publice clare și echitabile pentru toți actorii culturali, o infrastructură durabilă care ar facilita în viitor atît dezvoltarea inițiativelor cu experiență, cît și cele aflate la debut.
3. revendicarea unui statut de artist împreună cu uniunile de creație, în vederea asigurării artiștilor (neangajați în sectorul cultural guvernamental) cu protecție socială, medicală, pensii, etc.
4. despre importanța dimensiunii comerciale a activităților culturale: este necesară stabilirea unor politici publice echitabile de gestionare a fondurilor publice. În acest sens organizațiile culturale care activează în baza principiului de profit și care obțin o finanțare publică, ar putea restitui sau direcționa un procentaj din venit său la constituirea unui fond social, de interes public. De exemplu, Industria Cinematografică Franceză funcționează în baza unui procent alocat din veniturile unei companii de publicitate, acest lucru fiind stipulat în cadrul legal

La final s-a decis ca următoarele întîlniri să abordeze o anumită tematică. Subiectele propuse sunt următoarele:
– modele de finanțare a sectorului cultural,
– dimensiunea comercială în activitățile noastre,
– principiul care definește o activitate comercială de una necomercială.

liczy-sie-miasto

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Atelier de transparență bugetară în domeniul culturii la nivel local

13 mai 2016, 10:00 – 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Asociația Oberliht împreună cu inițiativa Liczy sie Miasto (Kalisz, Polonia) lansează un apel de participare la un atelier legat de creșterea transparenței privind bugetul public local, care se va desfăşura pe 13 mai 2016, între orele 10:00 – 18:00 la Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Șciusev 103, Chișinău, conform următorului program:
10:00 – 13:00 Prezentare generală a procesului de monitorizare bugetară: principii, instrumente, concepte
15:00 – 18:00 Atelierul metodologic

Atelierul este adresat managerilor culturali, directorilor de instituții de artă, operatorilor culturali independenți, artiștilor și altor actori interesați.

Atelierul are drept scop prezentarea unor modele de monitorizare a bugetului public local (în baza experienței poloneze), familiarizarea participanților cu instrumente de vizualizare a cheltuielilor bugetare în diverse sectoare precum și utilizarea acestor date de către operatorii culturali și publicul general.

Pentru a lua parte la Atelierul metodologic (13 mai 2016, ora 15:00-18:00) vă rugăm să transmiteți o scrisoare de intenție, prin email, la adresa: vladimir(a)oberliht.org.md, însoțită de un scurt CV și datele dvs. de contact pînă la data de 12 mai 2016, ora 18:00.

Atelierul va fi organizat în limbile Poloneză și Română.

participarea este gratuită *

Acest atelier este organizat cu suportul financiar al Fondului de Solidaritate Polonez / Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale și este susţinut de Fundaţia Cultural Europeană în cadrul programului Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

* în limita locurilor disponibile

EN
– – – – –

Workshop on transparency of the budget in the field of culture

May 13, 2016, 10 am – 6 pm
Zpace (The House of Gubernial Zemstva)
Al. Sciusev str. 103, Chisinau

Oberliht Association, in collaboration with Liczy sie Miasto (Kalisz,Poland), calls for participation in a workshop on transparency of the local budget for culture, that will take place on May 13th, 2016, between 10 am – 6 pm at Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau). The workshop will be structured in 2 parts:
10:00 – 13:00 General presentation of the process of monitorization of the budget: main principles, tools, concepts
15:00 – 18:00 Methodological workshop

The workshop is intended for cultural managers, leaders of cultural initiatives, independent cultural organizations, artists and other interested actors.

The workshop aims to present various models of monitoring local budgets, instruments to visualize budget spending in different sectors and ways of using the date by cultural operators and the general public.

If you are willing to take part in the Methodological workshop (May 13, 2016, 3-6 pm) please send us an expression of interest, short CV and contact details via email to: vladimir(a)oberliht.org.md, by May 12, 2016, 6 pm.

The workshop will be held in Polish and Romanian languages.

participation is free *

This workshop is organized with the financial support of the Polish Solidarity Fund in Moldova and is supported by the European Cultural Foundation as part of Collective Action for the Commons program.

* considering the available places

logo

Connected_action_logo_logo_black_small

parkour-web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Proiecția filmului ”Parkour Jam Chișinău”

10 mai 2016, ora 19:30
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Între 14 și 16 aprilie 2016, în Chișinău și Orheiul Vechi a avut loc evenimentul Parkour Jam Chișinău 2016 – Arta deplasării în spațiul public. În cadrul acestuia au participat co-fondatorii francezi Belle Chau și Laurent Piemontesi – ”Art du Déplacement“, Matthias Mayer și Silke Sollfrank din Germania, precum și 30 de atleți moldoveni.
Acest eveniment a fost desfășurat pentru prima dată în Moldova, vor fi prezentate rezultatul a trei zile intensive de training. Filmul propune o înțelegere mai bună ce înseamnă ”Parkour”.

Vă așteptăm cu drag !

Acest eveniment este organizat de Akzente.

EN
– – – – –

Screening of film ”Parkour Jam Chișinău”

May 10, 2016, 7 pm 30
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Sciusev 103, Chisinau

From 14th to 16th April 2016 a Parkour Jam took place in Chisinau and Orhei Vechi with the French co-founders of „Art du Déplacement“ Belle Chau and Laurent Piemontesi, Matthias Mayer and Silke Sollfrank from Germany as well as 30 Moldovan parkour athletes.
These very intense three days of training were filmed and will now be screened for the first time. The film promises an insight in the deeper meaning of “Parkour” as urban art, but will also display an interesting mix of intensive physical training and fun. Let’s have a look!

This event is organized by Akzente.

Next Page »