афиша выставки в арт лабиринте

– – – ниже на русском – – –

RO

Pictură Ontologică – expoziție de Victor CUZMENCO
deschidere: 1 noiembrie 2018, ora 18:00
locul: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)
Expoziția va fi deschisă publicului larg pe data de 2, 3, 4 și 5 noiembrie 2018, între orele 16:00-18:00

Expoziția dată prezintă în continuare studiului pictorului asupra posibilităților de creație în ramele conceptului de pictură ontologică. În seria sa de picturi, artistul analizează rolul culorilor de ulei la un nivel egal cu materiale din natură pe care le folosește: pământ, nisip, argilă, calcar fin mărunțit, praf de bronz și aluminiu).

Cunoscutul pictor moldovean, Victor Cuzmenco s-a născut la data de 17 august 1948, lângă Odesa. În 1974 a absolvit Institutul de Artă Surikov din Moscova.
Până în prezent, a participat la peste 200 de expoziții naționale și internaționale. Lucrările sale se află în colecțiile Muzeului Național de Artă al Molodvei, în muzeele țărilor CSI în fondurile Ministerului Culturii al Rusiei. A avut expoziții personale în Rusia la ”Casa Centrală a Artiștilor” din Moscova, Elveția, Germania, Moldova.

RU

Oнтологическая Живопись – выставка Виктора КУЗЬМЕНКО
открытие: 1 ноября 2018, 18:00
место: Zpaţiu / Прозтранство (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)
Выставка будет открыта для посещения в следующие дни: 2, 3, 4 и 5 ноября 2018, с 16:00 до 18:00

Выставка представляет дальнейшее исследование художника пластических возможностей созданиа картин в рамках концепции онтологической живописи. В серии картин художник исследует повышению роль масленной краски как материала на ровне с использованием природных материалов: земли, песка, глины, мелкотёртого ракушечника, порошка бронзы и аллюминия.

Известный молдавский художник, Виктор Кузьменко родился 17 08 1948 возле Одессы. В 1974 окончил Московский ходожественный институт имени Сурикова.
До 2018 года учиастник более 200 республиканских и межунароных выставок. Работы художника находится в национальном художественном музее Молдовы, в музеях стран СНГ в фондах министерства культуры России. Персональные выставки прошли: в России “ЦДХ Москва”, Швеции, Германии, Молдове.

 

Advertisements

43787740_712265165801426_3437672809898180608_o

– – – ниже на русском – – –

RO

Re:art – expoziție mixed media de Ana BANTIUC
deschidere: 17 octombrie 2018, ora 19:00
locul: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)
Expoziția va fi deschisă publicului larg pe data de 18, 19 si 20 octombrie 2018, între orele 16:00-19:00

Încercările de a organiza haosul duc la extinderea acestuia, transformându-se într-un proces continuu, în care extremele se renasc și se susțin reciproc. Eliberând arta de controlul rațiunii, stabilim un dialog cu Copilul fiară, ce comunică prin simboluri și imagini. Dar sunt oare acestea subiective, sau aduc cu sine mesaje din conștiința comună? Visăm similar pentru că ne împărtășim visurile, sau pentru că ne prăbușim în aceleași adâncimi?
Procesul se transformă-n joacă, iar lumea – în teren de joacă, pe care se desfășoară acțiunea. Primul lucru cu care te ciocnești – este frica. Ea te imobilizează, te respinge, te plasează în regim de așteptare… Dar nu este cazul s-o luăm prea-n serios: unele eșecuri așa și rămân eșecuri, altele, însă, devin fundamentul.
Se întâmplă să-ntâlnești reflecții în oglinzi sparte: concurând cu creatorul, ești condamnat să-ți descoperi imperfecțiunile.
În condiții de supraviețuire începi să studiezi limbajul, prin care lumea comunică cu tine, prin oameni și lucruri, care unesc fiecare puzzle într-o singură imagine.
Se întâmplă uneori să te afli în mijlocul unui proces, pe care nu-l poți înțelege: lumea este în continuă transformare.
Prea mic ca să cuprind totul.
Prea muritor ca să trăiesc totul.

RU

Re:art – выставка смешанной техники Анны БАНТЮК
открытие: 17 октября 2018, 19:00
место: Zpaţiu / Прозтранство (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)
Выставка будет открыта для посещения в следующие дни: 18, 19 и 20 октября 2018, с 16:00 до 19:00

Попытки организовать хаос ведут к его расширению, превращаясь в непрерывный процесс, где оппозиции рождают и взаимно поддерживают друг друга. Освобождая творчество от контроля разума мы устанавливаем диалог с ребёнком – зверем, который начинает общаться через символы и образы. Являются ли они субъективными или несут в себе информацию из общего источника? Мы видим схожие сны потому что рассказываем о них друг другу, или потому что проваливаемся в ту же яму? Процесс становится игрой, а мир – площадкой на которой разворачивается действие. Первое с чем встречаешься на пути – это страх. Он парализует или отталкивает. Ставит в режим ожидания. Не стоит воспринимать происходящее слишком серьезно: некоторые неудачи так и остаются неудачами, а некоторые становятся фундаментом.
Бывает сталкиваешься с отражениями в разбитом зеркале: соревнуясь с творцом ты обречён лицезреть своё несовершенство.
В условиях выживания начинаешь изучать язык через который мир общается с тобой, посылая людей и предметы, которые склеивают детали пазла в цельную картину.
Бывает просыпаешься в процессе того, чего сам не понимаешь: мир постоянно обновляется.
Слишком мал чтобы вместить все.
Слишком смертен чтобы прожить все.


afiș elaborat de Aliona Ciobanu

– – – ниже на русском – – –

RO

Telecomunicațiile

deschidere: marți, 2 octombrie 2018, ora 19:00
20:00 – performance cu sunet de Ana Bantiuc

locul: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Expoziția va fi deschisă publicului larg pe data de 3, 4, 5, 9, 10, 11 si 12 octombrie 2018, între orele 17:00-20:00

Vă invităm la expoziția experimentială de grup „Telecomunicațiile”, curatoriată de Cătălina Bucos.

Pornind de la noțiunile teoretice, сare abordează arta și estetica telecomunicațiilor, artiștii din dreapta și din stânga Nistrului se află în procesul de explorare a materialului (telecomunicația) ca formă de artă și infrastructură, într-un context politic, care a dus la fragmentarea Republicii Moldova în teritorii separate. De la contextul local spre unul abstract, de la un context utopic, spre unul distopic.

participanți(te):
BANTIUC Ana
BUCOS Cătălina
NOVAC Alexandra
PÎSLARI Ecaterina
POLEACOV Maxim
ROMANENCO Alea

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul Apriori și beneficiază de programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru, precum și de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova.

РУ

Телекоммуникации

открытие во вторник, 2го октября 2018, 19:00
20:00 – перформанс со звуком с участием Анны Бантюк

место: Zpaţiu / Прозтранство (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)

Выставка будет открыта для посещения в следующие дни: 3, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 октября 2018, с 17:00 до 20:00

Приглашаем вас на групповую экспериментальную выставку “Телекоммуникации” курируемую Кэтэлиной Букос.

Исходя из теоретических представлений, посвященных искусству и эстетике телекоммуникаций, художники с правого и левого берегов Днестра находятся в процессе изучения данного материала (телекоммуникации) как формы искусства и инфраструктуры, беря также во внимание политический контекст который послужил распаду Республики Молдова на отдельные территории. От локального контекста до абстрактного, от утопического до искаженного.

участники(цы):
БАНТЮК Анна
БУКОС Кэтэлина
НОВАК Александра
ПОЛЯКОВ Максим
ПЫСЛАРЬ Екатерина
РОМАНЕНКО Аля

Мероприятие организовано Ассоциацией Оберлихт в сотрудничестве с ИПЦ «Априори» / Apriori ILC, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Мосты доверия через Днестр, а также при поддержке Министерства Образования, Культуры и Науки РМ.


RO

Situația persoanelor deținute și șansele lor de integrare socială în Republica Moldova – o dezbatere publică cu experti Marina Bejenari și Petru Negură

27 septembrie 2018, ora 18:00
locație: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Evenimentul va incepe cu prezentările cercetărilor experților din domeniu, care vor fi urmate de discuții (vor fi invitate de asemenea să participe la discuție persoane responsabile din sistemul penitenciar și din serviciul de probațiune).

Marina Bejenari, expertă la Institutul de Reforme Penale: „Condițiile de detenție și serviciile disponibile în penitenciarele pentru minori” și Petru Negură, sociolog (ULIM & Centrul de Sociologie și Psihologie Socială): „Penitenciarele din Republica Moldova – un sistem de penalizare a săracilor?”

Continue Reading »


— scroll down for English —

RO

ISTORIA (NU) SE REPETĂ – un proiect de istorii speculative post-revoluționare
Materialitățile istoriilor care ne lipsesc – un performance și o proiecție de film de Veda POPOVICI [RO] și Mircea NICOLAE [RO]

18 septembrie 2018, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Tranziția de la întuneric la lumină, de la autoritarism la libertate, de la comunism la capitalism – acestea formează marea narațiune a perioadei post-89 ce ne aruncă experiențele colective de solidaritate și rezistență în notele de subsol ale istoriei.

Visări și proiecții ale anilor ‘90 și 2000, dorințe post-revoluționare pentru o lume cu adevărat mai bună pentru toți și toate rămân îngropate sub caritasurile, mineriadele și plecările în străinătate.

În Istoria (Nu) Se Repetă acestea se întorc fragmentate și imperfecte în narațiuni ale lumilor posibile dar pierdute.

Continue Reading »

— прокрутите вниз для русской версии —

RO

Pe 31 August 2018 se anunță un workshop în care artiștii(ele) vizuali(e) de pe ambele maluri ale Nistrului vor avea ocazia să interacționeze și să creeze lucrări interactive multimedia. Participanții(ele) vor analiza texte ce vizează tema telecomunicației cu posibilitatea de a contribui cu lucrări de artă la o expoziție comună. Toți cei interesați de a participa, sunt rugați să expedieze până la 8 septembrie 2018 un portfolio cu lucrări realizate în ulțimii 3-5 ani, însoțit de date de contact (email, telefon), vârsta, adresa de la domiciliu și date despre educația obținută. Toate materialele să fie expediate prin email la adresa: info(a)oberliht.org

Continue Reading »

sticker_v8

– – – читайте ниже на русском – – –

Failing forward: creative frustration exhibition
19th of july 2018: opening at 19:00
20th and 21st of july from 16:00 to 20:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

“Frustration is a common emotional response to opposition, related to anger, annoyance and disappointment, frustration arises from the perceived resistance to the fulfillment of an individual’s will or goal.”
This feeling can be transformed into an artistic creation. Come to the exhibition to see examples of this transformation and bring your artwork related to your own experience of frustration.

Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

FAȚADE PUBLICE
Artist Talk cu Pavel Khailo [UA] și Christoph Voglbauer [AT]

în cadrul programelor de rezidențe artistice CHIOȘC AIR / ART PROSPECT
5 iulie 2018, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Pavel Khailo [UA] și Christoph Voglbauer [AT] sunt ceilalți doi artiști veniți la Chișinău, în cadrul programului de rezidențe KIOSK AIR / ART PROSPECT. Ei au la dispoziție două săptămâni pentru a-și dezvolta proiectele în cartierul Maria Drăganîn din sectorul Ciocana.

Continue Reading »

unnamed

– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

FAȚADE PUBLICE
Artist Talk cu Siamion MATALIANETS [BY] și Almaz ISAKOV [KG]

în cadrul programelor de rezidențe artistice CHIOȘC AIR / ART PROSPECT
28 iunie 2018, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

În perioada iunie-iulie 2018, Asociația Oberliht găzduiești doi artiști în rezidență: Siamion MATALIANETS și Almaz ISAKOV. Pentru a-i cunoaște, vă invităm, joi 28 iunie, ora 19.00, la Zpațiu. Continue Reading »

fotopetica

– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

Fotopoetica la jumatatea anului – expoziție de fotografie
Deschidere: 22 iunie 2018, ora 18:00
Perioada: 22 – 24 iunie 2018, 15:00-19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău) Continue Reading »

Next Page »