EDU-ART 2021: Cum creăm discursuri cu ajutorul mijloacelor vizuale / How to create a discourse with visual means – prezentare și discuție, 9-10 septembrie 2021, ora 19:00

Oras_iluminat_webopt

– – – scroll down for English – – –

Cum creăm discursuri cu ajutorul mijloacelor vizuale
9 și 10 septembrie 2021, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

9 septembrie 2021, 19:00
SPOKEN WORD – Teorii și istorii în fotografie prezentare urmată de o discuție cu Ramin Mazur [MD]

De la începutul lunii septembrie am format un grup de lucru în arta și cercetarea fotografică, în cadrul proiectului Edu-Art. Discutăm despre spațiile urbane din Chișinău în ceea ce privește “locurile de incertitudine”. În timp ce contextualizăm proiectele noastre spontane și în curs de desfășurare, vom prezenta câteva contribuții și vom vorbi despre o bază istorică și teoretică asupra fotografiei, care să ne ajute să reflectăm asupra propriilor metode și strategii.

Ramin MAZUR [MD], finalizat facultatea de jurnalism la Universitatea de Stat la Chișinău și a început să lucreze cu diverse redacții din țară în calitate de fotoreporter. Lipsa de apreciere a fotojurnalismului în media locală l-au impulsionat să lucreze la proiecte și serii individuale. După participarea la Bursa Fundației Magnum „Dreptul uman și fotografia”, s-a axat în mare parte pe „storytelling” (povestire), bazată pe observații asupra realității din țara sa și țările vecine, aflate în tranziție. Mai multe informații: https://www.raminmazur.com/bio/

10 septembrie 2021, 19:00
WERKSCHAU și discuție cu participarea Mariei Guțu [MD]

Am invitat-o pe fotografa și artista Maria Guțu să vorbească despre ideile și strategiile sale în timp ce este preocupată de orașele și spațiile rurale și de oamenii care le creează. Urmărind în mod vag însemnătatea autorului și tema incertitudinii, avem ocazia să adresăm artistei întrebări despre obiectivele și dorințele sale personale.

Maria GUȚU [MD] s-a născut în Republica Moldova, anul 1996. În iunie 2020, a finalizat studiile la Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, unde a făcut cinematografie timp de 4 ani. Începând cu 2021, Maria este membră a „WomenPhotograph” („FemeiFotograf”). Este interesată de fotografia documentară, spațiile îndepărtate și relația dintre oameni și mediu.

Acest eveniment face parte din programul public găzduit de proiectul Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice, care este organizat și se desfășoară în spații culturale alternative din orașele Rîbnița, Dubăsari și Chișinău.

optimizedMAZUR

Photo by Ramin Mazur

EN

How to create a discourse with visual means
9 and 10 September 2021

9 September 2021, 19:00
SPOKEN WORD: Theories and Histories in Photography – presentation by Ramin Mazur [MD]

Since the beginning of September we have been forming a workshop group based on photography along the Edu-Art project. We are discussing the city spaces of Chisinau concerning „places of uncertainty“. While contextualizing our spontaneous and ongoing projects we will bring some input and speak out about a historical and theoretical basis on photography which will maybe help us reflect on our own methods and strategies. 

Ramin MAZUR [MD] graduated in journalism from the State University in Chisinau and started working as a photojournalist for various editorial offices in the country. The lack of appreciation of photojournalism in the local media pushed him to work on individual projects and series. After participating in the Magnum Foundation Fellowship “Human Right and Photography”, he focused largely on “storytelling” based on observations of reality in his country and neighbouring countries in transition. More information: https://www.raminmazur.com/bio/.

10 September 2021, 19:00
WERKSCHAU and discussion by Maria Guțu [MD]

We invite local photographer and artist Mariei Guțu to talk about her ideas and strategies while dealing with city and rural spaces and the people creating them. Following loosely the question of authorship and uncertainty we have the opportunity to ask the artist about her personal goals and wishes.

Maria GUȚU [MD] was born in 1996 in Republic of Moldova. In June 2020, she finished her studies at Academy of Music, Theatre, and Fine Arts in Chisinau, where she studied cinematography for 4 years. From 2021 Maria is a member of WomenPhotograph. She is interested in documentary photography, remote places and the relation between humans and environment.

This event is part of the public program of the Edu-Art 2021 project – strengthening the connection between artistic communities, which is organized in alternative cultural spaces in the cities of Ribnita, Dubasari and Chisinau.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: