Salutări din Moldova – expoziție de grup / Greetings from Moldova – group exhibition, 5-13 iunie 2015

announcement_park_edit_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Salutări din Moldova – expoziție de grup

participanți: Anton Polyakov, Oana Bivolaru, Vova Malostev, Andrei Venghiac și George Hneda
curator: Asier Pagola
perioada: 5-13 iunie 2015
deschidere: 5 Iunie 2015, ora 19:00

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Salutări din Moldova este rezultatul unei analize concepute cu scopul de a iniția un dialog deschis cu publicul, aceasta fiind o reflecție a diversității și ambiguității teritoriul Moldovei.

Care sunt orientările care dictează și definesc frontierele noastre? Etnografia, istoria și granițele politice sunt doar unii dintre factorii care construiesc și modelează o regiune, actualitatea fiind mult mai complexă în condițiile în care teritoriul e divizat socio-politic. De aceea acest proiect propune să fie o abordare care pune la îndoială diferențele și asemănările aceluiași teritoriu, creând o metaforă despre ce este națiunea în ziua de azi.

Cu acest scop au fost invitați artiști din localitățile Chișinău, Tiraspol, Iași și Bacău pentru a reprezenta această nouă abordare teritorială și a crea un peisaj imaginar, folosindu-se de astfel de instrumente artistice precum fotografia, performance-ul și arta video. Ei ne invită la o călătorie pentru a înțelege nevoile și dorințele fiecărui individ în viața lui cotidiană. Fiecare expresie artistică propune o nouă perspectivă intimă și personală, sugerând diverse teme și simboluri deschise pentru interpretările fiecărui privitor.

Expoziția își propune să promoveze lucrările tinerilor artiști contemporani, lăsând la o parte teritorialitatea politică, deschizînd scena unor noi idei care adaugă valori pozitive unui dialog multicultural. Totodată este abordat conceptul de identitate a Moldovei, care pune la îndoială unde începe și unde se termină granița dintre politică și poezia națiunii.

4_web

EN
– – – – –

Greetings from Moldova – group exhibition

artists: Anton Polyakov, Oana Bivolaru, Vova Malostev, Andrei Venghiac and George Hneda
curator: Asier Pagola
period: June 5-13,  2015
opening: June 5, 2015, 7 PM

Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Al. Sciusev St. 103, Chisinau

Greetings from Moldova is the result of an analysis that was born with the aim of initate an open dialogue with the audience, it is a reflection of the diversity and the ambiguity of Moldovan territory.

Which are the guidelines that dictate and define our borders? Ethnography, history and the political borders are just some factors that build and give shape to one region. But the present times it makes more complex, nowadays we find the territory socially and politically divided. That is why this project deal and want to be an approach with the citizens questioning about the differences and similarities of the same territory, creating a metaphor of what is the moldovan nationality today.

For that reason young moldovan guest artists gathered from different areas like Chisinau, Tiraspol, Iasi and Bacau, pose a renewed focus on the territory, creating an imaginary landscape using photography, performance and video. They invite to run through a journey which leads us to understand what are the needs and desires of each individual in his daily life. Every artistic expression suggests a new intimate and personal point of view on the subject, suggesting different topics and symbols, open to the interpretation of each viewer.

The exhibition seeks to promote the dissemination of contemporary young artists, leaving aside the territoriality issues, oppening the scene with new values, adding positive sense about the current multiculturalism dialogue. Moreover it puts into question the Moldovan identity, uncertainly it proposes where begins and where ends the border of the politic and poetry issues of the nation.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: