Egalitatea de gen văzută cu ochii bărbaților și femeilor – expoziţie de fotografie / Гендерное равенство глазами мужчин и женщин – выставка фотографии , 25 noiembrie 2015, ora 19:00

egalitate_de_gen_web
– – – читайте ниже на русском  – – –

RO
– – – – –

Egalitatea de gen văzută cu ochii bărbaților și femeilor- expoziţie de fotografie documentară

deschidere: 25 noiembrie 2015, ora 19:00
perioada: 25 noiembrie – 10 decembrie 2015
program de lucru: Joi, Sambata, Duminica – 17:00-19:00
Coordonator de proiect: Tatiana Fiodorova / tel: 68524419

Participanți: Ramin MAZUR, Dorin GOIAN, Ion ROȘCA, Natalia JURMINSKAYA, Sașa VOLOȘIN, Eugen SCLIFOS, Tatiana FIODOROVA, Andrei GHILAN.

Curator: Tatiana FIODOROVA

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Expoziția de fotografie documentară Egalitatea de gen văzută cu ochii bărbaților și femeilor este dedicată Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Această zi este marcată în întreaga lume la 25 noiembrie.

Scopul studiului foto este de a atrage atenția publicului și a discuta despre rolul femeii în societatea modernă, de a promova cultura egalității de gen și a drepturilor femeilor.

Expoziția se va desfășura până la 10 decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Omului.

Programul evenimentelor pe 25 noiembrie:

14:00 – Deschiderea expoziției în spațiul urban. Fațada Bibliotecii Municipală B.P.Hașdeu.
14:30 – Desfășurarea acțiunii “Suntem împotriva violenței”. Biblioteca Municipală B.P.Hașdeu.
14:30 – 16:00 – Dezbateri pe tema «Drepturile de gen în Moldova»
16:00 – Deschiderea expoziției în spațiul urban. Gardul Muzeului Național de Istorie a Moldovei.
17:00 – Artist talk. Prezentarea expozițiilor foto. Slide-show. Discuții cu autori. Biblioteca Municipală B.P.Hașdeu.
18:00 – Prezentarea de carte. Autorul cărții ” Fabrica Steaua Roșie” Tatiana Fiodorova. Biblioteca Municipală B.P.Hașdeu.
19:00 – Deschiderea expoziției “Egalitatea de gen văzută cu ochii bărbaților și femeilor” Zpațiul Muzeului Zemstvei.

Proiectul Egalitatea de gen văzută cu ochii bărbaților și femeilor este susținut de către Comisia Națională UNESCO în Republicii Moldova, împreună cu ONG-ul “Mediart dialog” .

Parteneri de proiect: Muzeul National de Istorie a Moldovei, Muzeului Național de Etnografie și Istorie a Naturii, ART PLATFORMA, portal pe artă și cultură a Moldovei ART PLOSHADKA

Spațiul Zpațiu funcționează și operează cu suportul Ministerului Culturii din Republica Moldova și organizațiilor Oberliht, KSAK, AZART.

RU
– – – – –

Гендерное равенство глазами мужчин и женщин – выставка документальной фотографии

Открытие выставки: 25 ноября 2015, 19:00
Проведение выставки: c 25 ноября по 10 декабря
График работы: четверг, суббота, воскресенье с 17:00-19:00
Координатор проекта: Татьяна Федорова/ tel: 68524419

Zpațiu (Каса Земствей)
ул. A. Щусева 103, Кишинев

Участники выставки: Рамин МАЗУР, Дорин ГОЯН, Ион РОШКА, Наталья ЖУРМИНСКАЯ, Саша ВОЛОШИН, Евгений СКЛИФОС,Татьяна ФЕОДОРА, Андрей ГИЛАН.

Куратор выставки: Татьяна ФЕОДОРА

Выставка документальной фотографии «Гендерное равенство глазами мужчин и женщин», приуроченное к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Этот день- 25 ноября отмечается во всем мире.

Цель фото исследования состоит в привлечении внимания общества к обсуждению роли женщины в современном мире, и продвижению культуры гендерного равенства, и защиты прав женщин.

Выставка продлится до 10 декабря – Международного дня прав человека.

Программа мероприятий на 25 ноября:

14:00 – Открытие выставки в городском пространстве. Фасад здания Муниципальной Библиотеки им Б.П.Хашдеу
14:30 – Акция “Мы против насилия ”. Муниципальная Библиотека им Б.П.Хашдеу
14:30 – 16:00 – дискуссия на тему “Гендерные права в Молдове”
16:00 – Открытие выставки в городском пространстве. Забор Национального музея истории Молдовы.
17:00 – Artist talk. Презентация фотопроектов участников выставки, с показом слайд шоу работ. Муниципальная Библиотека им Б.П.Хашдеу
18:00 – Презентация авторской книги “Фабрика Красная звезда” Федоровой Татьяны. Муниципальная Библиотека им Б.П.Хашдеу.
19:00 – Открытие выставки «Гендерное равенство глазами мужчин и женщин». Zpațiu. Музей Земства.

Проект «Гендерное равенство глазами мужчин и женщин» проводится при поддержке Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в РМ совместно НПО «МедиАрт диалог».

Партнеры проекта: Муниципальная Библиотека им Б.П.Хашдеу, Национальный музей истории Молдовы, ART PLATFORMA, портал об искусстве и культуре Молдовы ART PLOSHADKA

Простраство Zpaţiu функционирует при поддержке Министерства Культуры Молдовы и организаций Oberliht, KSAK, AZART.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: