H2O up for sale – proiecție de film / screening, 23 ianuarie 2018, ora 19:00

– – – scroll down for English – – –
RO
– – – – –

H2O pentru vânzare
Când lucrul principal devine o chestiune minoră

film documentar de Leslie Franke și Herdolor Lorenz
2005 / 58′ / Germania

23 ianuarie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

De obicei, oamenii apreciază cele mai importante bunuri atunci când le lipsesc. Așa este și în cazul apei.

Pur și simplu deschidem robinetul și instantaneu fluxurile noastre cele mai importante și cele mai bine controlate devin fiabile, ieftine și gata de utilizare. Că acest lucru nu poate fi neapărat luat în considerare nu este valabil numai pentru “lumea a treia”. Susanne Baker locuiește în Londra, la etajul 5 al unei clădiri. Primul lucru pe care îl face dimineața este să verifice dacă apa curge din robinet. Dacă nu, va fi o bătaie de cap. Poate că vecinul de la etajul al treilea sau al doilea are apă… Alimentarea cu apă în Anglia a fost privatizată în 1989. Întreținerea țevilor este prea costisitoare și nu e profitabilă. Astfel, jumătate din apa de băut se scurge în subteranul Londrei. Liniile de aprovizionare dărăpănate care datează din vremurile victoriene tind să izbucnească cu o presiune constantă a apei. Prin urmare, Thames Water (RWE) a redus presiunea, și ca urmare, bunul prețios nu este capabil să se ridice întotdeauna și peste tot la etajele superioare. La începutul acestui an, s-a anunțat că presiunea ar fi scăzută cu încă un bar.

proiecție în limba engleză

intrare liberă

Această proiecție este parte a programului Centrului Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiză de suținerea Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul proiectului CHIOȘC.

EN
– – – – –
H2O up for sale
When the main thing becomes minor matter

Documentary film by Leslie Franke and Herdolor Lorenz
2005 / 58′ / Germany

January 23, 2018, 7 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

Usually, people only appreciate the most important goods when they are lacking. Water is an example.

We simply open the faucet and instantly our most important and most controlled good flows – reliable, cheap and ready to use. That this can’t be necessarily taken for granted is not only true for the ‘third world’. Susanne Baker lives in London, on the 5th floor of a building. The first thing she does in the morning is checking if water flows out of the faucet. If not, it’s going to be a hassle. Maybe the neighbour on the third or the second floor has water … The water supply in England was privatized in 1989. The maintenance of the pipes is too costly and not profitable. Thus, half of the drinking water seeps away in London’s underground. The dilapidated supply lines that date from Victorian times tend to burst with regular water pressure. Therefore, Thames Water (RWE) lowered the pressure, and as a consequence the precious good is not able to always and everywhere rise to the higher floors. At the beginning of this year, it was announced that the pressure would be decreased by one more bar.

free entrance

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema program and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: