Fă-o Tu: inițiative civice la nivel local – prezentare de carte / Делай Сам/a: практики низовых гражданских инициатив – презентация книги, 19 decembrie 2018, ora 19:00


— прокрутите вниз для русской версии —

RO

Fă-o Tu: inițiative civice la nivel local – prezentare de carte
19 decembrie 2018, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Cartea povestește despre practicile inițiativelor civice active la nivelul ierbii în Rusia și în spațiul post-sovietic în perioada 2010-2015. Toate istoriile au în comun faptul că sunt despre oameni care au demonstrat responsabilitatea și hotărârea de a acționa pentru a schimba realitatea din jur.

Această activitate a fost documentată de o echipă largă de autori – practicieni și teoreticieni din diverse domenii profesionale, fiecare examinând modalitățile de organizare alternativă a societății civile prin prisma propriei lor experiențe.

Cartea va fi prezentată de către co-fondatoarea și curatoarea spațiului cultural independent „Делай Культуру” din Moscova – Marika SEMENENKO [RU], absolventă a Institutului Strelka (2011-2012) din Rusia.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Edu-Art – un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design, susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

РУ

«Делай сам/а: практики низовых гражданских инициатив» – презентация книги
19 декaбря 2018, 19:00
Zpaţiu / Прозтранство (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)

Книга рассказывает о практиках низовых гражданских инициатив в России и на территории постсоветского пространства в период с 2010 по 2015 гг. Все истории связывает между собой то, что они – про людей, которые проявили ответственность и решимость действовать, чтобы изменить окружающую действительность.

Эта активность была задокументирована широким коллективом авторов – практиков и теоретиков различных профессиональных областей, каждый из которых рассматривает способы альтернативного устройства гражданского общества через призму собственного опыта.

Книгу представит со-основатель и куратор независимого культурного пространства и бара «Делай Культуру» в Москве, выпускница института «Стрелка» (2011-2012) Россия, Марийка СЕМЕНЕНКО [РУ].

Мероприятие организовано Ассоциацией Oberliht в рамках проектa Edu-Art, в сотрудничестве с Академией Музыки, Театра и Изобразительных Искусств, Факультетом Изобразительных Искусств, при поддержке Министерства Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова. Целью этой программы является внедрение новых образовательных модулей в области художественного образования в Молдове и ознакомление общественности с новыми тенденциями в искусстве в Молдове и за её пределами.

MECC-LOGO-new

Advertisements



  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s



%d bloggers like this: