Lucrări de artă video de Pavel BRĂILA [MD] – proiecție / videoart – screening, 10 mai 2019, ora 20:00

– – – scroll down for English – – –

RO

Lucrări de artă video de Pavel BRĂILA [MD] – proiecție
10 mai 2019, ora 20:00
locație: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

lucrările video

„Unde, Unde, Undeva” (1996)
“Special Services” (1997)
“Racallig Events” (1999)
“White Promenade” (2001)
“105/7” (2002)
“Barons’Hill” (2005)
“Eurolines Catering or Homesick Cuisine” (2006)
“The Shot” (2014)
“Fragile Podil” (2018)
„Hora Sarbătorii” (2015)
“The Ship” (2019)

Pavel BRĂILA [MD] Încă de la mijlocul anilor 90 artistul a participat la numeroase expoziții internaționale de artă și festivaluri de film cu video-uri, filme, instalații, fotografie și performance-uri. În anul 2002 filmul său „Shoes for Europe” a fost prezentat la Documenta 11. În anul 2003 artistul inițiază un proiect unic numit „Alte Arte”- o emisiune TV despre arta contemporană, care a fost produsă în colaborare cu Centrul pentru Artă Contemporană din Chișinău și difuzată la postul național de televizune din Moldova. În timpul unei rezidențe la DAAD Berliner Kunstlerprogramm, Pavel BRĂILA prezintă instalația monumentală „Baron’s Hill” la Neue Nationalgalerie din Berlin, iar în 2009 filmul său „Definitively Unfinished“ este premiat la festivalul Internațional de Film Oberhausen. În 2011 Galeria Art Point din Viena prezintă „Chisinau – a city difficult to pronounce”o lucrare video din 4 părți despre viața în capitala Moldovei în cursul unui an. În 2012, la invitația Technisches Museum din Viena artistul realizează „Ink Ribbon Fingerprints“ în spațiul muzeului – o instalație la scară largă ce aduce tribut mașinei de scris, formată din proiecție video și performance live. În 2013 artistul prezintă „Talking Letters“ – un film documentar despre limba romă, realizat în 5 țări diferite timp de 2 ani. În 2014 artistul a luat parte la Manifesta 10 în St. Peterburg, unde a realizat o serie de performance-uri în diferite spații publice, iar în 2017 artistul participă din nou la Documenta 14 din Kassel cu lucrarea „The Ship”.intrare liberă

Acest eveniment face parte din programul atelierului de performance „Trei Injecții” condus de Pavel BRĂILA, organizat în cadrul proiectului Edu-Art și susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

EN

Video works by Pavel BRAILA [MD] – screening
May 10, 2019, 9 pm
place: Zpace (103, Al. Mateevici str., Chisinau)

the works

„Unde, Unde, Undeva” (1996)
“Special Services” (1997)
“Racallig Events” (1999)
“White Promenade” (2001)
“105/7” (2002)
“Barons’Hill” (2005)
“Eurolines Catering or Homesick Cuisine” (2006)
“The Shot” (2014)
“Fragile Podil” (2018)
„Hora Sarbătorii” (2015)
“The Ship” (2019)

Pavel BRĂILA [MD] Since the mid-90s, the artist has participated in numerous international art exhibitions and festivals with film productions, installations, photographs and performances. In 2002, his “Shoes for Europe” film was released at Documenta 11. In 2003, the artist initiated a unique project called “Alte Arte” – a TV show about contemporary art, which was produced in collaboration with the Centrul pentru Artă Contemporană din Chișinău and broadcasted on the national television station in Moldova. During his residence at DAAD Berliner Kunstlerprogramm, Pavel BRĂILA presented the monumental installation “Baron’s Hill” at the Neue Nationalgalerie in Berlin, and in 2009, his film “Definitely Unfinished” was awarded at the Oberhausen International Film Festival. In 2011, the Art Point Gallery in Vienna presented “Chisinau – a city difficult to pronounce” a 4-part video work about the life in Moldova’s capital during one year. In 2012, thanks to the invitation of the Technisches Museum in Vienna, the artist carried out the “Ink Ribbon Fingerprints” at the very same museum – a large-scale installation that brings the writing machine tribune, consisting of video design and live performance. In 2013, the artist presented “Talking Letters” – a documentary film about Romani language, set in 5 different countries for 2 years. In 2014, the artist participated in Manifesta 10 in St. Petersburg, where he made a series of performances in various public spaces, and in 2017 the artist participated again at Documenta 14 in Kassel with the work “The Ship“.

free entrance

This event is part of the “Three Injections” workshop led by Pavel BRAILA. It is organized in the frame of Edu-Art program with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: