Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – uși deschise la Casa Zemstvei / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers – open doors at the House of Zemstvo (8 octombrie 2022, ora 13:00 – 22:00)

– scroll down for English –

RO

Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – uși deschise la Casa Zemstvei
Sâmbătă, 8 octombrie 2022, ora 13:00 – 22:00

Casa Zemstvei (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

În lunile septembrie și octombrie curent, Casa Zemstvei găzduiește un grup de artiștii locali emergenți și din rețeaua Art Prospect / programul Fondul Noii Democrații, invitați de a lua parte la un laborator de artă cu tema Auto-organizarea pe timp de criză. Activitatea are scopul de a experimenta cu un model de societate bazat pe infrastructuri culturale alternative, pentru a împărtăși experiențe de conviețuire și creație și de a crește reziliența comunității culturale internaționale în fața unor crize. Timp de 3 săptămâni participanții au reflectat asupra metodelor de autoorganizare și la tema spațiilor culturale alternative, au dezvoltat relații, au produs lucrări și proiecte noi și au creat un program public de evenimente culturale.

În acest weekend, pe 8 octombrie 2022, Casa Zemstvei își deschide ușile pentru publicul larg. Vă invităm să cunoașteți și să participați la programul de evenimente culturale ce vine să finalizeze lucrările laboratorului de artă Re-publica lucrătorilor culturii.

Sâmbătă, 8 octombrie 2022, 13:00 – 22:00

ATELIERE ȘI DISCUȚII

13:00 – 15:00 / Atelier de artă / Teatrul de umbre – un atelier creativ pentru copii cu Aynur Mammadova [AZ] și Iulia Pînzari [MD] 
În modul jucăuș, îi vom învăța pe copii cum să-și dezvăluie poveștile interioare prin crearea unor spectacole scurte de umbre. Copiii își vor crea personajul, câteva detalii din lumea umbrelor și o poveste. Folosind această tehnică, copiii vor putea juca singuri teatru de umbre la domiciliu sau la școală.

14:00 – 14:15 / Coridor / Geopolitical map of South Caucasus – monolog de Melikset Panosyan [AM]

14:00 – 18:00 / CicloCultura / Repară-ți bicicleta – sesiune de instruire cu Eugen Țurcan [MD]

15:00 – 16:00 / 3rd Space studio / Zine și discuții cu Temirtas Iskakov [KZ], Margo Ovcharenko [RU/UA], Anton și Maxim Poleacov [MD]

15:00 – 18:00 / Atelier de artă / Workshop de creat colaje cu Maria Guțu [MD]

16:00 – 18:00 / Coridor / o discuție cu curatori, artiști și lucrători culturali din Ucraina, Belarus, Armenia și Moldova, cu un accent pus pe noile provocări și schimbări geopolitice asociate cu transformarea spațiului post-sovietic din ultima perioadă, organizată în cadrul expoziției Coridor

EXPOZIȚII

13:00 – 20:00 / Camera cu tobe / o instalație sonoră de Shohin Qurbonov [TJ]
Un colaj muzical al Chișinăului și existența umană din jur ce va include sunete de peisaj. Instalația sonoră arată cum oamenii gândesc diferit și se pot uni muzical în diferite paralele ale vieții din recenzia autorului.

13:00 – 20:00 / Camera cu tobe / Living in the End Times / we the civilized – o expoziție de Mihai Moldovanu [MD]

13:00 – 20:00 / Coridor / Coridor – o expoziție curatoriată de Tatiana Fiodorova [MD]
Expoziția din Coridor va fi completată de noi lucrări create în comun de participanții la laborator.

13:00 – 20:00 / Club / Chișinău: fragilitatea apartenenței – o instalație de Katerina Fuksova [CZ] și Temirtas Iskakov [KZ]
Am adunat poveștile de viață a doisprezece locuitori din zonă și artefacte din casele lor: căni, farfurii și căni din ceramică și porțelan. Artefactele din ceramică și porțelan excavate de arheologi de-a lungul multor secole au reprezentat existența personală, familială și comunității urbane de-a lungul istoriei omenirii. Prezentând artefacte și povești din zona Parcului Zaikin, ne-am apropiat de documentarea orașului vechi Chișinău, care a suferit o transformare rapidă.

13:00 – 20:00 / Cămara / O compoziție poetică din 3 părți – o instalație audio-vizuală de Aliona Makhnach [BY] realizată în colaborare cu Shohin Qurbonov [TJ]

13:00 – 20:00 / Atelier de artă / Ce spune animalul tău de companie – o expoziție de Aynur Mammadova [AZ] și Iulia Pînzari [MD]

13:00 – 20:00 / Coworking / Calendarul teoriei corzilor 2023 – o expoziție de Sviatlana Volchak [BY]
Calendarul prezintă diferitele fenomene ale fizicii și este dedicat, în același timp, participanților la această rezidență de artă din Casa Zemstvei.

13:00 – 20:00 / Redrum – o instalație cu lumini și sunet de Antanina Babina [BY] și Asia Tsisar [UA]

16:00 – 20:00 / Coworking / Gumka – o instalație video de Maria Guțu [MD]

16:00 – 20:00 / Zpațiu / Spațiu rezidual: Nimic nu ne blochează trecerea – expoziție fotografică de Ruben Hollinger [CH]: https://zpatiu.wordpress.com/2022/09/28/residual-space/
Un gol a fost lăsat între două clădiri înalte. Prin utilizarea sa, acest spațiu rezidual este pus în funcțiune: Oamenii dansează, se adaptează și își croiesc drum printre fațade, lăsând deschisă o zonă de trecere, la propriu, dacă așa se poate de o numit. Locuitorii o revendică pentru trecerea lor zilnică – posibil ca fiind cel mai scurt drum.

PROIECȚII DE FILM

17:45 – 18:00 / Coridor / Râul Camenca  – film de animație stop motion de Ghenadie Popescu [MD]
11 min, limba română cu subtitrari în engleză

18:00 – 18:30 / Coridor / Appele – un film al regizorului Louise Martin Papasian [AM] urmat de o discuție cu producătoarea Anna Kamay [AM]
11 min, limba armeană cu subtitrari în engleză

18:30 – 20:00 / Coridor / Mesh-film – o proiecție de film urmată de o discuție cu Sviatlana Volchak [BY]
rezumat: Un film care relatează despre experiența din Belarus de a-ți face propriul internet. Și o idee de autoorganizare
1h 14 min / limba: belarusă, rusă, engleză

PETRECERE

20:00 – 22:00 / Coridor / Petrecere

Vă invităm să urmăriți programul public al laboratorului Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii / Auto-organizare pe timp de criză prin intermediul canalului telegram și paginii facebook.

În cadrul programului participă: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

Centrul Cultural Casa Zemstvei a apărut în 2012. Acesta funcționează ca o platformă independentă bazată pe principiile incluziunii, deschiderii, accesibilității și autoorganizării. Acesta contribuie la diversificarea vieții culturale din Chișinău și oferă o nouă înțelegere a rolului pe care cultura și implicarea civică îl pot îndeplini în Moldova. 

CHIOȘC AIR / Re-publica lucrătorilor culturii – un proiect organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Open Place și susținut de CEC Arts Link în cadrul programului Rețeaua Art Prospect, de Institutul Cultural Danez în cadrul programului Fondul Noii Democrații, de Fundația Culturală Europeană, de Ambasada Republicii Cehe din Chișinău și de Institutul Suedez în cadrul programului Re-source! Ukraine.

EN

Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers – open doors at the House of Zemstvo
Saturday, October 8, 2022, 13:00 – 22:00
Casa Zemstvei
(103, Al. Sciusev St., Chisinau)

This September and October, the House of Zemstvo is hosting a group of emerging local artists and artists from the Art Prospect network / New Democracy Fund programme, invited to take part in an art lab with the topic of Self-Organisation in Times of Crisis. The activity aims to experiment with a model of society based on alternative cultural infrastructures, to share experiences of co-living and co-creation and to increase the resilience of the international cultural community in the face of crises. For 3 weeks participants reflected on self-organisation methods and the theme of alternative cultural spaces, developed relationships, produced new works and projects and created a public programme of cultural events.

This weekend, on 8 October 2022, the House of Zemstvo opens its doors wide to the general public. We invite you to get to know and take part in the programme of cultural events that comes to complete the work of the Re-public of cultural workers art lab.

Saturday, 8 october 2022, 13:00 – 22:00

WORKSHOPS & TALKS

13:00 – 15:00 / Art workshop / Shadow theaterworkshop for children with Aynur Mammadova [AZ] and Iulia Pînzari [MD]
In playful mode we will teach children how to reveal their inner stories by creating short shadow performances. Children will create their character, some details of the shadow world and the story. Using this technique children will be able to perform shadow theater by themselves at their home or school.

14:00 – 14:15 / Corridor / Geopolitical map of South Caucasus – a monologue by Melikset Panosyan [AM]

14:00 – 18:00 / CicloCultura / Fix your bike – training session with Eugen Țurcan [MD]

15:00 – 16:00 / 3rd Space studio / Zine and discussion with Temirtas Iskakov [KZ], Margo Ovcharenko [RU/UA], Anton and Maxim Poleacov [MD]

15:00 – 18:00 / Atelier de artă / Collage workshop with Maria Guțu [MD]

16:00 – 18:00 / Coridor / a discussion with curators, artists and cultural workers from Ukraine, Belarus, Armenia and Moldova, with an emphasis on the new challenges and geopolitical changes associated with the transformation of the post-Soviet space in the last period, organized within the exhibition Coridor

EXHIBITIONS

13:00 – 20:00 / Drum room / audio installation by Shohin Qurbonov [TJ]
Musical collage of Chisinau and human existence around. Includes landscape sounds.The sound installation will show how people with different thoughts can unite musically in different parallels of the life-being from author’s review.

13:00 – 20:00 / Drum room / Living in the End Times / we the civilized – an exhibition by Mihai Moldovanu [MD]

13:00 – 20:00 / Coridor / Coridor  – an exhibition curated by Tatiana Fiodorova [MD]
The exhibition in the Corridor will be complemented by new works created jointly by the participants of the laboratory.

13:00 – 20:00 / Club / Chisinau: Fragility of Belonging – an installation by Katerina Fuksova [CZ] and Temirtas Iskakov [KZ]
We collected the life stories of twelve residents from the area and artifacts from their homes: ceramic and porcelain cups, plates and mugs. The ceramic and porcelain artifacts excavated by archaeologists over many centuries represented personal, family, and urban community existence throughout human history. By presenting artifacts and stories from the Zaikin Park area, we have come closer to documenting the old city of Chisinau, which has undergone rapid transformation. 

13:00 – 20:00 / Cămara / Poetic composition in 3 parts – an audio-visual installation by Aliona Makhnach [BY] in collaboration with Shohin Qurbonov [TJ]

13:00 – 20:00 / Art workshop / Your pet says – an exhibition by Aynur Mammadova [AZ] and Iuliia Pînzari [MD]

13:00 – 20:00 / Coworking / Strings theory calendar 2023 – exhibition by Sviatlana Volchak [BY]
A calendar about phenomena of physics and at the same time about people from this art residence in Zemstvo.

13:00 – 20:00 / Redrum – a light design and sound art installation by Antanina Babina [BY] and Asia Tsisar [UA]

16:00 – 20:00 / Coworking / Gumka – a video installation by Maria Guțu [MD]

16:00 – 20:00 / Zpațiu / Residual space: Nothing blocks our way – photo exhibition by Ruben Hollinger [CH]: https://zpatiu.wordpress.com/2022/09/28/residual-space/
A gap was left between two tall buildings. Through its use, this residual space is put to work: People dance, adapt and make their way through the facades, leaving open a passageway, literally, if you can call it that. Residents claim it for their daily commute – possibly as the shortest route.

FILM SCREENINGS

17:45 – 18:00 / Coridor / The Camenca river – stop motion animation film by Ghenadie Popescu [AM]
11 min, language Romanian with English subtitles

18:00 – 18:30 / Coridor / The conscript – a film by Louise Martin Papasian [AM] followed by a discussion with the producer Anna Kamay [AM]
11 min, language armenian with english subtitles

18:30 – 20:00 / Corridor /  Mesh-film  – a film screening followed by a discussion with Sviatlana Volchak [BY]
synopsis: Movie about how to make your own internet. Experience from Belarus. And an idea for self- organization.
1h 14 min, language belarusian, russian ,english 

PARTY

20:00 – 22:00 / Coridor / Party

We invite you to follow the public program of the laboratory Edu-Art 2022 / Re-publica to the workers of culture / Self-organization in times of crisis through our telegram channel and the facebook page.

Participants: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

The House of Zemstvo Cultural Center appeared in 2012. It works as an independent platform based on the principles of inclusion, openness, accessibility and self-organization. It contributes to the diversification of cultural life in Chisinau and offers a new understanding of the role that culture and civic engagement can have in Moldova.

CHIOȘC AIR / Re-publica culture workers is a project organized by the Oberliht Association in partnership with Open Place and supported by CEC Arts Link within the Art Prospect Network program, by the Danish Cultural Institute within the New Democracy Fund program, by the European Cultural Foundation, by the Embassy of the Czech Republic in Chisinau and by Swedish Institute in the frame of Re-source! Ukraine.

Advertisement  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: