Pădurea Fermecată – un atelier de artă pentru copii / Детская арт-мастерская “Волшебный Лес” (noiembrie 2022)

— читайте ниже на русском—

RO 

Pădurea Fermecată – un atelier de artă pentru copii
5, 12, 19 și 26 noiembrie 2022, ora 13:00-14:30
Atelier de Artă (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Artiștii de la Casa Zemstvei continuă seria de ateliere de creație pentru copiii din familiile refugiate din Ucraina și pentru cei din Chișinău, care se vor desfășura în fiecare sâmbătă din luna noiembrie 2022, între orele 13:00 și 14:30.

O serie de ateliere de lucru pentru copiii din Ucraina şi Moldova.
Creativitatea, magia și speranța vor trăi aici…
Acolo unde cresc mere vorbitoare și păsările colorate se înalță în aer, unde poți realiza cu propriile mâini o parte mică, dar importantă, a unui vis, unde nu există frică sau durere. 

În acest loc, vom oferi copiilor din familiile ucrainene, împreună cu copii și adulți locali, șansa de a crea o lume magică frumoasă cu propriile mâini, de a da nume creațiilor lor, de a le oferi o voce pentru a se întoarce la ei într-un moment dificil și de a primi sprijin sau sfaturi. 

Participarea la atelier este gratuită.
Înregistrare prin telefon: 069315008

Atelierul de Artă

Atelierul de artă este un spațiu în care se produc lucrări artistice în tehnici mixte, făcând accent pe proces, experiment, dialog și suport. Acesta poate deveni un atelier temporar pentru tinerii artiști care au nevoie de spațiu pentru realizarea unei lucrări sau serii de lucrări, cât și pentru oamenii care își propun să organizeze workshopuri sau discuții care ar implica un număr mai mare de participanți într-un proces creativ.
Concomitent spațiul poate fi folosit de 3 persoane, iar perioada desfășurării activității în atelier se discută în dependență de proiect.
Folosirea spațiului nu presupune o taxă, însă artiștii sunt bineveniți să prezinte rezultatul activității sale în formatul unui text, prezentări,  expoziții ori al unui alt gen de eveniment public la Casa Zemstvei.

Această activitate este organizată în cadrul programului public În solidaritate cu artiștii/ele și lucrătorii/oarele culturale din Belarus și Ucraina, și e susținută de Direcția Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău și Fundația ERSTE

РУ 

Детская арт-мастерская “Волшебный Лес”
5, 12, 19 и 26 ноября 2022 с 13:00 до 14:30
Художественная мастерская (Дом Земств, ул. Ал. Щусева 103, Кишинёв)

Серия мастер-классов для детей из Украины и Молдовы.

Художники Дома Земства продолжают серию творческих мастерских для детей из семей беженцев Украины и детей из Кишинева, которые будут проходить каждую субботу в ноябре 2022 года с 13:00 до 14:30.

Здесь будет жить Творчество, Волшебство и Надежда…
Там, где растут говорящие яблоки и парят цветные птицы, где можно своими руками воплотить маленькую, но важную часть мечты, там нет страха и боли. 

В этом месте мы дадим возможность детям из украинских семей вместе с местными ребятами и взрослыми создавать своими руками  прекрасный волшебный мир, давать имена своим творениям, наделять их голосом для того, чтобы вернуться к ним в сложную минуту и получить поддержку или совет. 

Участие в мастер-классе бесплатное.
Запись по телефону: 069315008

Художественная студия

Художественная мастерская – это пространство, в котором создаются произведения смешанного искусства с акцентом на процесс, эксперимент, диалог и поддержку. Она может стать временной мастерской для молодых художников, которым нужно пространство для создания работы или серии работ, а также для людей, которые хотят организовать семинары или дискуссии, вовлекающие в творческий процесс большее количество участников.
Одновременно в помещении могут работать до 3 человек, а время проведения семинара обсуждается в зависимости от проекта.
Использование пространства не требует оплаты, но художники могут представить результат своей работы в формате текста, презентации, выставки или другого вида публичного мероприятия в Доме Земства.

Мероприятие организовано в рамках общественной программы «В солидарности с художниками и деятелями культуры Беларуси и Украины» и поддерживается Управлением культуры примэрии Кишинева и Фондом ERSTE.

Advertisement  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: