Această ploaie nu se va opri niciodată – un film documentar de Alina Gorlova [UA] / This Rain Will Never Stop – a documentary film by Alina Gorlova [UA]

– читать ниже на русском –
– scroll down for English –

RO

This Rain Will Never Stop (Această ploaie nu se va opri niciodată) – un film documentar de Alina Gorlova [UA]
2020 | Ucraina | 102’ | Ucraineană, Curdă, Germană | EN sub
proiecția va fi urmată de o discuție moderată de Vitalie Sprînceană [MD]
Sâmbătă, 18 februarie 2023, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

După ce au fugit de războiul din Siria, familia Suleyman a fost împrăștiată în toată Europa. Lazgin locuiește cu familia în Ucraina, un frate de-al său este în Germania, în timp ce un al treilea este în Irakul kurd, iar al patrulea rămâne în Siria.
Îl urmărim pe fiul lui Lazgin, Andriy, care acum este voluntar la Crucea Roșie și implicat din nou într-un conflict militar, de data aceasta în Ucraina. În timpul vizitelor de familie îl surprindem adesea prins în dilema dintre a fugi de război și a continua să ajute la fața locului. După moartea subită a tatălui său, Andriy însă decide să însoțească trupul acestuia înapoi în Siria.

Călătoriile lui Andriy sunt intercalate cu filmări ale ajutoarelor umanitare, demonstrații de forță militară, adunări festive și portrete ale vieții de zi cu zi. Împărțit în capitole, numerotate de la unu la nouă înainte de a reveni la zero pentru epilog, fapt care în arabă reprezintă natura circulară a infinitului, spectatorilor li se amintește de ciclul necontenit și dureros al războiului și a păcii, unde momentele de bucurie sunt prețioase, dar de scurtă durată.

Alina Gorlova [UA] este regizoare, scriitoare și editoare de film, stabilită la Kiev, Ucraina. De asemenea, a regizat Kholodny Yar (2016), Invisible Battalion (2017), No Obvious Signs (2018), acesta din urmă va fi proiectat și în cadrul programului de film al Lunii Ucrainei din Europa. 

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht în cadrul proiectului Spații culturale sigure pentru lucrători culturali din Ucraina și Republica Moldova, cu susținerea Fundației Culturale Europene, și este găzduit de Zpațiu.

РУ

«Этот дождь никогда не закончится» – документальный фильм Алины Горловой [UA]
2020 | Украина | 102’ | украинский, курдский, немецкий | английские субтитры
за показом последует дискуссия, модератор: Виталиe Спрынчанă [MD]
Суббота, 18 февраля 2023, 19:00
Zpatiu
(Дом Земств, ул. Ал. Щусева 103, Кишинёв)

Спасаясь от войны в Сирии, семья Сулейманов рассеялась по Европе. Лазгин живет со своей семьей в Украине, один из его братьев — в Германии, второй — в Иракском Курдистане, третий остается в Сирии.Сын Лазгина, Андрий, является волонтером Красного Креста и имеет дело с другим военным конфликтом, на этот раз в Украине. Бежать от войны или оставаться там, где можно помочь облегчить чьи-то страдания — дилемма, которая постоянно мучит Андрия во время семейных визитов. После внезапной смерти отца Андрий решает сопровождать тело в Сирию.

Путешествия Андрия чередуются с кадрами оказания гуманитарной помощи, демонстрации военной силы, праздничных собраний и фрагментами повседневной жизни. Разделенное на девять глав повествование к эпилогу сбрасывается до нуля – арабского символа бесконечности, чья кольцевая природа напоминает зрителю о непреодолимом, болезненном цикле войны и мира, где моменты радости драгоценны, но недолговечны.

Алина Горлова [UA] — режиссер, сценарист и монтажер из Киева, Украина. Является автором таких фильмов, как «Холодный Яр» (2016), «Невидимый батальон» (2017), «Без явных признаков» (2018). Последний будет также показан в рамках кинопрограммы «Месяц Украины в Европе».

Это мероприятие организовано Ассоциацией «Оберлихт» рамках проекта Safe cultural spaces for culture workers from Ukraine and Moldova, при поддержке European Cultural Foundation и и проводится в Zpațiu.

EN

This Rain Will Never Stop – a documentary film by Alina Gorlova [UA]
2020 | Ukraine | 102’ | Ukrainian, Kurdish, German | EN sub
the screening will be followed by a discussion moderated by Vitalie Sprînceana [MD]
Saturday, February 18, 2023, 19:00
Zpace (The House of Zemstvo, 103 Al. Sciusev str., Chisinau)

After they fled the war in Syria, the Suleyman family was scattered across Europe. Lazgin lives with his family in Ukraine, one of his brothers is in Germany, while a third is in Kurdish Iraq, and a fourth remains in Syria.We follow Lazgin’s son Andriy, who is now a volunteer with the Red Cross and dealing with another military conflict, this time in Ukraine. Whether to escape the war or help relieve the suffering on site—such is the dilemma that Andriy constantly struggles with during his family visits. After the sudden death of his father, Andriy decides to accompany the body back to Syria.

Andriy’s journeys are interspersed with footage of humanitarian relief efforts, displays of military strength, festive gatherings, and slices of everyday life. Divided into glitchy chapters, numbered One through Nine before resetting to Zero for the epilogue, which in Arabic stands for the circling nature of infinite, the viewers are made aware of the unstoppable, painful cycle of war and peace, where moments of joy are precious but short-lived.   

Alina Gorlova [UA] is a director, writer, and film editor, based in Kyiv, Ukraine. She also directed Kholodny Yar (2016) ,: Invisible Battalion (2017), No Obvious Signs (2018), the latter which will also be screened during the Ukraine Month film program. 

This event is organized by Asociația Oberliht în cadrul proiectului Safe cultural spaces for culture workers from Ukraine and Moldova cu susținerea Fundației Culturale Europene, și este găzduit de Zpațiu.

Advertisement


%d bloggers like this: