Ukraine Month in Europe / Big hArt – un atelier de artă pentru copii / детская арт-мастерская

— читайте ниже на русском—

RO

Big hArt – un atelier de artă pentru copii
4 și 11 martie 2023, ora 13:00-14:30  
18 și 25 martie 2023, ora 15:00-17:00
Atelier de Artă (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Artiștii de la Casa Zemstvei continuă seria de ateliere de creație pentru copiii din familiile refugiate din Ucraina și pentru cei din Chișinău, care se vor desfășura în fiecare sâmbătă din luna martie 2023.

Big hArt lansează un nou modul de ateliere creative pentru copii organizat în cadrul programului Lunii Ucrainei în Europa. În cadrul lor vom învăța noi tehnici de lucru cu materiale textile, hârtie și lipici, și modalități diverse de lucru cu culoarea. Vom studia experimental și vom înțelege în practică conceptele artistice de bază de ritm și compoziție. Copiii vor putea realiza un obiect de artă și vor putea vedea locul acestuia în compoziția de ansamblu a expoziției. Vom analiza senzația de mișcare și vom introduce cele mai simple elemente de mecanică în obiectele de artă.Înregistrare prin telefon: 069315008
Participarea la atelier este gratuită.

Atelierul de Artă
Atelierul de artă este un spațiu în care se produc lucrări artistice în tehnici mixte, făcând accent pe proces, experiment, dialog și suport. Acesta poate deveni un atelier temporar pentru tinerii artiști care au nevoie de spațiu pentru realizarea unei lucrări sau serii de lucrări, cât și pentru oamenii care își propun să organizeze workshopuri sau discuții care ar implica un număr mai mare de participanți într-un proces creativ. Alăturați-vă, arta deschide inimile.
Concomitent spațiul poate fi folosit de 3 persoane, iar perioada desfășurării activității în atelier se discută în dependență de proiect.
Folosirea spațiului nu presupune o taxă, însă artiștii sunt bineveniți să prezinte rezultatul activității sale în formatul unui text, prezentări,  expoziții ori al unui alt gen de eveniment public la Casa Zemstvei.

Luna Ucrainei în Europa este organizată  de Asociația Oberliht în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din RM drept parte din Re-source! Ukraine, și este găzduită de Casa Zemstvei cu sprijinul Institutului Suedez și Trans Europe Halles. Programul de rezidențe pentru artiști CHIOȘC AIR și masa rotundă Cultura pe timp de criză beneficiază de suportul Fundației Erste, Fundației Culturale Europene și Fondului Noii Democrații.

РУ

«Big hArt» – детская арт-мастерская
4 и 11 марта 2023 с 13:00-14:30
18 и 25 марта 2023 с 15:00-17:00
Художественная мастерская (Дом Земств, ул. Ал. Щусева 103, Кишинёв)

Серия мастер-классов для детей из Украины и Молдовы.

Художники Дома Земства продолжают серию творческих мастерских для детей из семей беженцев Украины и детей из Кишинева, которые будут проходить каждую субботу в марте 2023 года.

В новом цикле детских мастерских Big hArt организовано в рамках программы Месяц Украины в Европе изучим техники работы с текстилем, бумагой и клеем, познакомимся с разными видами раскрашивания. На практике освоим основные художественные понятия композиции и ритма. Поработаем над ощущением движения, внесем простейшие элементы механики в художественные объекты. Каждый ребенок сможет сделать объект искусства, который найдет свое место в общей композиции выставки. Настоящая возможность для маленьких почувствовать себя большими. Мастерами, художниками, творцами. Присоединяйтесь, искусство открывает сердца.Запись по телефону: 069315008
Участие в мастер-классе бесплатное.

Художественная студия
Художественная мастерская – это пространство, в котором создаются произведения смешанного искусства с акцентом на процесс, эксперимент, диалог и поддержку. Она может стать временной мастерской для молодых художников, которым нужно пространство для создания работы или серии работ, а также для людей, которые хотят организовать семинары или дискуссии, вовлекающие в творческий процесс большее количество участников.
Одновременно в помещении могут работать до 3 человек, а время проведения семинара обсуждается в зависимости от проекта.
Использование пространства не требует оплаты, но художники могут представить результат своей работы в формате текста, презентации, выставки или другого вида публичного мероприятия в Доме Земства.

«Месяц Украины в Европе» организован Ассоциацией «Оберлихт» в партнерстве с Коалицией Независимого Культурного Сектора на площадке Дом Земств в рамках проекта Re-source! Ukraine, при поддержке Шведского Института и Trans Europe Halles. Программа художественных резиденций CHIOȘC AIR и круглый стол «Культура во время кризиса» поддержаны Фондом Erste, Европейским культурным фондом и Фондом новой демократии.

Advertisement


%d bloggers like this: