#16 Orașul și Culturile Lui cu Nataliia NESHEVETS [UA] / Город и его Культуры / City and Culture, 7 decembrie 2017, ora 19:00

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

#16 Orașul și Culturile Lui / City and Cultures cu Nataliia NESHEVETS [UA]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public 

OZN în Чаще, Ucraina – prezentare în limba rusă
decembrie 2017, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

În luna mai 2016, în cadrul festivalului de auto-organizare stradală DIYSTVO, satul Kudryavets în zona centrală al Kievului a devenit obiectul unui proiect de grup al colectivelor Centrul de Cercetare a Culturii Vizuale (VCRC) și a colectivului Pilorama (RU – Пилорама). Această zonă este interesantă atât istoric, cât și urbanistic, antropologic și ecologic. Invizibilă pe hărțile turistice, abandonată de localnici, străzile aparent părăsite păstrează rămășițele caselor din secolul XIX, și pietrele de pavaj vechi, și cel mai vechi supraviețuitor pod-viaduct, și cel mai interesant lucru în această localitate este că activiștii culturii alternative necomerciale și-au găsit un refugiu: artiști graffiti, muzicieni, dulgheri și chiar un alchimist. Ei și au format acest paradis original al comunității de garaj.

 

Anterior junglele înfundate, greu de ajuns în centrul orașului Kiev erau cunoscute unităților. Pentru a atrage atenția asupra unei zone abandonate, în speranța de a păstra cooperativa de garaj de o alunecare de teren în 2016. Festivalul anual stradal de auto-organizare DIYstvo a fost precedat de un atelier de lucru de două săptămâni a grupului arhitectural „Pilorama“ organizat de Centrul de Cercetare a Culturii Vizuale (VCRC). După curățarea masivă a versanților, am descoperit un relief foarte interesant. Urmărind logica mediului am creat o serie de forme micro-arhitecturale. Am vrut să creăm un spațiu public care nu contrazice natura, ci este coordonat cu plasticitatea ei. La locul de căi subtile de-a lungul pantei abrupte am făcut trepte din lemn, și astfel am aranjat încă o cale convenabilă și sigură de la centrul de sus al orașului spre centrul de jos.

 

La poalele noii silvicole din groapa din spatele tufișurilor și copacilor, într-o mică luncă, am amenajat un mic amfiteatru de vară cu o scenă. Această formă micro-arhitecturală a scenei, inspirată de modernismul cosmic din anii 1960, este concepută să devină o nouă platformă culturală de interacțiune sub cerul deschis. În timpul primului sezon de vară-toamnă 2016, am desfășurat festivalul DIYstvo împreună cu niște proiecții de filme, ateliere, conferințe, spectacole, expoziții, o serie întreagă de concerte și întâlniri informale nenumărate. Despre comunitatea de garaj Alexei Radinsky a fost produs filmul “Оползень” sau “Alunecarea de teren“ (2016).


Anul 2016 a fost doar începutul, el ne-a inspirat și a făcut clar faptul că pentru a construi forma arhitecturală mai rapid și mai ușor decât comunitatea sistemului ordinar. Acum căutăm în mod activ sprijin financiar pentru că OZN-ul nostru în sălbăticia străzii pierdute ar fi putut să fie un exemplu perfect al modului sistematic de dezvoltare al spațiul public, pe teritoriul al  neglijării și degradării de mai mulți ani.

We want to believe!

 

RUEN
– – – – –

#16 Город и его Культуры / City and Cultures with Nataliia NESHEVETS [UA]
a cycle of presentations in the frame of Public Space Library program

UFO в Чаще – lecture presentation in Russian language
December 7, 2017, 7 PM
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

В мае 2016 года в рамках фестиваля уличной самоорганизации DIYSTVO урочище Кудрявец в центральном районе города Киева стало объектом группового проекта коллектива Центра визуальной культуры и коллектива Пилорама. Местность эта интересна и исторически, и урбанистически, и антопологически, и экологически. Невидимая для  туристических карт, покинутая местными жителями, на первый взгляд пустынная улица хранит и остатки жилых домов 19 века, и старую брусчатку, и старейший сохранивший мостик-виадук, и что самое интересное в ней нашли свое пристанище деятели альтернативной не комерческой культуры: графитчики, музыканты, столяры и даже алхимик. Они и сформировали самобытное пристанище гаражного сообщества.

Раньше засоренны, труднодоступные джунгли в центре Киева были известны единицам. С целью привлечь внимание к заброшеной местности, в надежде уберечь гаражный кооператив от оползня в 2016 году ежегодному фестивалю уличной самоорганизации DIYstvo предшествовал двухнедельный воркшоп архитектурного коллектива” Пилорама ” организованый Центром визуальной культуры. После масшаюной чистку поросшего склона нам открылся интереснейший рельеф. Следуя логике среды мы создали ряд микро-архитектурных форм. Мы стремились создать публичное пространство не противоречащее природе, а согласованное с ее пластикой.  На месте едва уловимых троп вдоль крутого склона мы сделали деревянную лестницу, тем самым обустроли еще один удобный и безопасный путь от верхнего центра города к центру нижнему.

У подножья новой лесници в чаще за кустами и деревьями на небольшой полянке мы расположили небольшой летний амфитеатр со сценой. Эта Микро-архитектурная форма сцены вдохновленная космическим модернизмом 1960-х годов призвана стать новой культурной платформой взаимодействия под открытым небом. За первый сезон лето-осень 2016 года мы провели там фестиваль DIYstvo, несколько кинопоказов, воркшопов, лекций, перформанс, выставку, целую серию концертов, и несчетное множество неформальных встреч. Про гаражное сообщество Алексеем Радинским был снят фильм “Оползень” (2016).

We want to believe!

Natalka Neshevets is a researcher at VCRC (Kyiv). Her PhD explores architecture as a political instrument in the transition period in Ukraine in 1990s. In 2013 Earned master’s degrees in cultural studies program. In 2015 she was co-curator of the School of Displaced in a frame of the Kyiv – Biennial. Her primary interests in contemporary nomadic and emergency architecture, city’s power dynamics with a focus on internal migration caused by annexation and war.

This presentation is part of the series City and Culture and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of Public Space Library program. The series City and Culture aims to explore the CITY and the urban life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: