FAȚADE PUBLICE: Artist Talk cu/with Pavel Khailo [UA] și/and Christoph Voglbauer [AT], 5 iulie 2018, ora 19:00

– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

FAȚADE PUBLICE
Artist Talk cu Pavel Khailo [UA] și Christoph Voglbauer [AT]

în cadrul programelor de rezidențe artistice CHIOȘC AIR / ART PROSPECT
5 iulie 2018, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Pavel Khailo [UA] și Christoph Voglbauer [AT] sunt ceilalți doi artiști veniți la Chișinău, în cadrul programului de rezidențe KIOSK AIR / ART PROSPECT. Ei au la dispoziție două săptămâni pentru a-și dezvolta proiectele în cartierul Maria Drăganîn din sectorul Ciocana.

Vă invităm și în această joi la discuții!

„Unde găsim solidaritatea în perioada lichidități” este titlul prezentării lui Pavel Khailo [UA]. Dincolo de cercetarea performativă și vizuală, Pavel Khailo lucrează și cu forme media precum fotografie, video sau text. Domeniile sale de interes sunt algoritmii de joc și implicarea emoțională în economiile neoliberale, arta contemporană în procesele economice și politice, comunicarea, piesele și jocurile ca instrumente educaționale, ideologice și economice de-a lungul istoriei și până astăzi.

Christoph Voglbauer [AT] și-a făcut studiile la Universitatea de Arte Decorative din Viena, la facultatea Artă în Context. El va face o prezentare despre activitatea lui artistică.

Prezentarile vor fi în rusă și engleză.

– – –

Acest eveniment este realizat în cadrul programului Fațade Publice aflat la a 2-a ediție (martie – octombrie 2018) – un program de conferințe, intervenții artistice, proiecții de film, o școală de vară, un grup de lectură, expoziții, ateliere și concerte ce se desfășoară în cartierul Maria Dragan din sectorul Ciocana din Chișinău și care este susținut de Ministerul Culturii al RM, CEC ArtsLink, Institutul Suedez și Forumul Cultural Austriac din București.

EN
– – –

PUBLIC FACADES
Artist Talk with Pavel Khailo [UA] and Christoph Voglbauer [AT]

In the frame of KIOSK AIR / ART PROSPECT artist-in-residence programs
July 5, 2018, 7:00 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

Pavel Khailo [UA] and Christoph Voglbauer [AT] are the others two artists that are part of KIOSK AIR / ART PROSPECT artist-in-residency program. During two weeks they will develop their art projects in Maria Dragan neighborhood from Ciocana district in Chisinau.

We invite you to the second Artist Talk!

– – –

Where to look for solidarity in the age of liquidity is the title of Pavel’s Khailo speech. He works across performative and visual research, photography, video and text. His field of interest includes algorithms of gaming and emotional involvement in neoliberal economies, contemporary art within economic and political processes, communications, plays and games as educational, ideological and economic tools within history and today.

Christoph Voglbauer [AT] graduated the University of Applied Arts, from Vienna, in the field of Site-Specific Art. His speech will be about his artistic work.

The presentations will be in Russian and English.

– – –

This event is organized in the frame of Public Facades program (2nd edition, March – October, 2018) – a program of public lectures, artistic interventions, film screenings, a summer school, a reading group, exhibitions, workshops and music events that takes place in Maria Dragan neighborhood of Ciocana district in Chisinau, and that receives support from the Ministry of Culture of Republic of Moldova, CEC ArtsLink, Swedish Institute and Austrian Cultural Forum in Bucharest.

     
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: