Telecomunicații – expoziție experimentală / Телекоммуникации – экспериментальная выствака, 2 octombrie 2018, ora 19:00


afiș elaborat de Aliona Ciobanu

– – – ниже на русском – – –

RO

Telecomunicațiile

deschidere: marți, 2 octombrie 2018, ora 19:00
20:00 – performance cu sunet de Ana Bantiuc

locul: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Expoziția va fi deschisă publicului larg pe data de 3, 4, 5, 9, 10, 11 si 12 octombrie 2018, între orele 17:00-20:00

Vă invităm la expoziția experimentială de grup „Telecomunicațiile”, curatoriată de Cătălina Bucos.

Pornind de la noțiunile teoretice, сare abordează arta și estetica telecomunicațiilor, artiștii din dreapta și din stânga Nistrului se află în procesul de explorare a materialului (telecomunicația) ca formă de artă și infrastructură, într-un context politic, care a dus la fragmentarea Republicii Moldova în teritorii separate. De la contextul local spre unul abstract, de la un context utopic, spre unul distopic.

participanți(te):
BANTIUC Ana
BUCOS Cătălina
NOVAC Alexandra
PÎSLARI Ecaterina
POLEACOV Maxim
ROMANENCO Alea

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul Apriori și beneficiază de programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru, precum și de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova.

РУ

Телекоммуникации

открытие во вторник, 2го октября 2018, 19:00
20:00 – перформанс со звуком с участием Анны Бантюк

место: Zpaţiu / Прозтранство (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)

Выставка будет открыта для посещения в следующие дни: 3, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 октября 2018, с 17:00 до 20:00

Приглашаем вас на групповую экспериментальную выставку “Телекоммуникации” курируемую Кэтэлиной Букос.

Исходя из теоретических представлений, посвященных искусству и эстетике телекоммуникаций, художники с правого и левого берегов Днестра находятся в процессе изучения данного материала (телекоммуникации) как формы искусства и инфраструктуры, беря также во внимание политический контекст который послужил распаду Республики Молдова на отдельные территории. От локального контекста до абстрактного, от утопического до искаженного.

участники(цы):
БАНТЮК Анна
БУКОС Кэтэлина
НОВАК Александра
ПОЛЯКОВ Максим
ПЫСЛАРЬ Екатерина
РОМАНЕНКО Аля

Мероприятие организовано Ассоциацией Оберлихт в сотрудничестве с ИПЦ «Априори» / Apriori ILC, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Мосты доверия через Днестр, а также при поддержке Министерства Образования, Культуры и Науки РМ.

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: