Re:art – expoziție de Ana BANTIUC / выставка, 17 octombrie 2018, ora 19:00

43787740_712265165801426_3437672809898180608_o

– – – ниже на русском – – –

RO

Re:art – expoziție mixed media de Ana BANTIUC
deschidere: 17 octombrie 2018, ora 19:00
locul: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)
Expoziția va fi deschisă publicului larg pe data de 18, 19 si 20 octombrie 2018, între orele 16:00-19:00

Încercările de a organiza haosul duc la extinderea acestuia, transformându-se într-un proces continuu, în care extremele se renasc și se susțin reciproc. Eliberând arta de controlul rațiunii, stabilim un dialog cu Copilul fiară, ce comunică prin simboluri și imagini. Dar sunt oare acestea subiective, sau aduc cu sine mesaje din conștiința comună? Visăm similar pentru că ne împărtășim visurile, sau pentru că ne prăbușim în aceleași adâncimi?
Procesul se transformă-n joacă, iar lumea – în teren de joacă, pe care se desfășoară acțiunea. Primul lucru cu care te ciocnești – este frica. Ea te imobilizează, te respinge, te plasează în regim de așteptare… Dar nu este cazul s-o luăm prea-n serios: unele eșecuri așa și rămân eșecuri, altele, însă, devin fundamentul.
Se întâmplă să-ntâlnești reflecții în oglinzi sparte: concurând cu creatorul, ești condamnat să-ți descoperi imperfecțiunile.
În condiții de supraviețuire începi să studiezi limbajul, prin care lumea comunică cu tine, prin oameni și lucruri, care unesc fiecare puzzle într-o singură imagine.
Se întâmplă uneori să te afli în mijlocul unui proces, pe care nu-l poți înțelege: lumea este în continuă transformare.
Prea mic ca să cuprind totul.
Prea muritor ca să trăiesc totul.

RU

Re:art – выставка смешанной техники Анны БАНТЮК
открытие: 17 октября 2018, 19:00
место: Zpaţiu / Прозтранство (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)
Выставка будет открыта для посещения в следующие дни: 18, 19 и 20 октября 2018, с 16:00 до 19:00

Попытки организовать хаос ведут к его расширению, превращаясь в непрерывный процесс, где оппозиции рождают и взаимно поддерживают друг друга. Освобождая творчество от контроля разума мы устанавливаем диалог с ребёнком – зверем, который начинает общаться через символы и образы. Являются ли они субъективными или несут в себе информацию из общего источника? Мы видим схожие сны потому что рассказываем о них друг другу, или потому что проваливаемся в ту же яму? Процесс становится игрой, а мир – площадкой на которой разворачивается действие. Первое с чем встречаешься на пути – это страх. Он парализует или отталкивает. Ставит в режим ожидания. Не стоит воспринимать происходящее слишком серьезно: некоторые неудачи так и остаются неудачами, а некоторые становятся фундаментом.
Бывает сталкиваешься с отражениями в разбитом зеркале: соревнуясь с творцом ты обречён лицезреть своё несовершенство.
В условиях выживания начинаешь изучать язык через который мир общается с тобой, посылая людей и предметы, которые склеивают детали пазла в цельную картину.
Бывает просыпаешься в процессе того, чего сам не понимаешь: мир постоянно обновляется.
Слишком мал чтобы вместить все.
Слишком смертен чтобы прожить все.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: