Repair Café la Zpațiu- repararea lucrurilor împreună/ Repair Café at Zpace- repairing the objects together

– scroll down for English –

RO

Repair Café – repararea lucrurilor împreună
Sâmbătă, 15 octombrie 2022, ora 10:00 – 12:30
Atelierul de artă (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

La un Repair Café totul ce se face se referă la repararea lucrurilor împreună. Aici facem un pas înapoi de la consumerismul nostru zilnic și readucem la viață dispozitivele și obiectele care s-au defectat. La Repair Café găsești instrumente pentru a repara practic orice obiect defect pe care îl poți aduce cu tine: dispozitive electrice de bucătărie sau casnice, căști, jucării și nu numai. De asemenea, aici găsești voluntari experți, cu abilități de a repara.

Vizitatorii își aduc obiectele defectate de acasă și împreună cu voluntarii experimentați – încep să repare. Repararea este un proces continuu de învățare și dacă ai spirit de detectiv, te vei simți în apele tale aici. Dacă nu ai nimic de reparat, te poți bucura de o ceașcă de ceai sau cafea, sau poți împărți lucrul de reparare cu altcineva.

Intrare liberă


Acest eveniment este organizat de Atelier99.

EN

Repair Café – repairing the objects together
Saturday, 15 October, 10:00 – 12:30
Art Studio (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Sciusev Street, Chisinau)

At a Repair Café everything is about fixing things together. Here we take a step back from our everyday consumerism and bring back to life devices and objects that have broken down. At the Repair Cafe you can find tools to repair practically any object, any broken item you can bring with you: kitchen or household electrical appliances, headphones, toys and more. You’ll also find expert volunteers with repair skills here.

Visitors bring their broken items from home and together with experienced volunteers – start repairing. Repair is a continuous learning process and if you have a detective spirit, you’ll like it. If you have nothing to fix, you can enjoy a cup of tea or coffee, or you can share the repair work with someone else.

Free entrance


This event is organized by Atelier99.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: