Ukraine Month in Europe / CHIOȘC AIR – artist talk cu Yehor Kucheruk [UA] / КИОШК AIR – встреча с художником Егор Кучерук [UA]

– scroll down for Russian –
– scroll down for English –

RO

Ukraine Month in Europe (Luna Ucrainei în Europa)
CHIOȘC AIR artist talk cu Yehor Kucheruk [UA], urmată de o discuție
Sâmbătă, 11 martie 2023, ora 17:00
Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Transformarea sectorului cultural din Ucraina de la începutul invaziei lansate de Rusia la scară largă. Împreună voi discuta despre:
– amenințări și provocări cu care se confruntă cultura ucraineană în timpul războiului
– noi funcții ale artiștilor și organizațiilor culturale
– schimbări în societate în timpul anului războiului și reacția artei la acestea

Egor Kucheruk [UA] – artist ucrainean, manager cultural. Student în studii culturale la Universitatea Națională din Kiev-Mohyla Academy. Subiectele de interes includ arta stradală, spațiul public, realizarea ideilor a dreptului la oraș. Interacționează cu strada în calitate de punct de intersecție de idei, spații personale și libertăți, și o sursă de narațiuni.

Luna Ucrainei în Europa este organizată de Asociația Oberliht în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din RM drept parte din Re-source! Ukraine, și este găzduită de Zpațiu cu sprijinul Institutului Suedez și Trans Europe Halles. Programul de rezidență artistică CHIOȘC AIR este organizat în cadrul proiectului Spații culturale sigure pentru lucrători culturali din Ucraina și Republica Moldova, cu susținerea Fundației Culturale Europene.

РУ

Месяц Украины в Европе
КИОШК AIR – встреча с художником Егор Кучерук [UA], с последующим обсуждением
Субота, 11 марта 2023, 17:00
Zpațiu (Дом Земств, ул. Ал. Щусева 103, Кишинёв)

Трансформация сферы культуры в Украине с началом полномасштабного вторжения России. Вместе мы обсудим: 
– угрозы и вызовы, с которыми столкнулась украинская культура в годы войны
– новые функции художников и культурных организаций
– изменения в обществе за годы войны и реакция на них искусства

Егор Кучерук [UA] – украинский художник, культурный менеджер. Студент-культуролог национального университета Киево-Могилянской академии. Интересующие темы включают уличное искусство, публичное пространство, реализация идеи права на город. Обращается к улице как к точке пересечения идей, личных пространств и свобод и источнику нарративов.

«Месяц Украины в Европе» организован Ассоциацией «Оберлихт» в партнерстве с Коалицией Независимого Культурного Сектора на площадке Zpațiu в рамках проекта Re-source! Ukraine, при поддержке Шведского Института и Trans Europe Halles. Программа КИОШК AIR организована в рамках проекта Safe cultural spaces for culture workers from Ukraine and Moldova, при поддержке European Cultural Foundation.

EN

Ukraine Month in Europe
KIOSK AIR artist talk cu Yehor Kucheruk [UA], followed by a discussion
Saturday, March 11, 2023, 17:00
Zpace (The House of Zemstvo, str. Al. Sciusev 103, Chisinau)

Transformation of the cultural sector in Ukraine since the beginning of the full-scale invasion of Russia. Together we can discuss the following topics:
– threats and challenges faced by the Ukrainian culture during the war
– new functions of artists and cultural organizations
– changes in society during the year of the war and the reaction of art to them

Yehor Kucheruk [UA] is a Ukrainian artist and cultural manager. He is a cultural studies student at the National University of Kyiv-Mohyla Academy. His topics of interest include street art, public space, realization of the idea of the right to the city. He addresses the street as a point of intersection of ideas, personal spaces and freedoms and a source of narratives.

Ukraine Month in Europe is organized by Oberliht Association in partnership with the Coalition of the Independent Culture Sector as part of Re-source! Ukraine, and is hosted by Zpace with the support of the Swedish Institute and Trans Europe Halles. The KIOSK AIR artist in residency programme is organised within the framework of the project Safe Cultural Spaces for Cultural Workers from Ukraine and the Republic of Moldova, with the support of the European Cultural Foundation.

Advertisement


%d bloggers like this: