CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – „Auto-organizare pe timp de criză” cu Anne Beth Albagli [US] / KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers „Self-organizing in times of crises” with Anne Beth Albagli [US]

– scroll down for English –

RO

CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii
Auto-organizare pe timp de crizăprogram public

Artist talk de Anne Beth Albagli [US], urmată de o discuție
Vineri, 23 septembrie 2022, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Această prezentare se va concentra pe ecranizarea unor lucrări video selectate, proiecte comunitare și instalații care rezonează cu timpul petrecut în cadrul programului KIOSK AIR.

Întâlnirea va avea loc în limba engleză

Anne Beth Albagli [US] explorează noi modalități de a asista la un peisaj și relația acestuia cu lumile umane și non-umane, examinând contextele culturale din care se nasc acestea și straturile de manipulare care le modelează. Instalațiile sale recente bazate pe video acordă o atenție deosebită transcorporealității care se găsesc în peisajele modelate de factorul puterii – fie că este vorba de guvern, armată sau industrie. Prin cercetare de arhivă și de teren, joc și proiecte implicate în comunitate, ea explorează percepția cuiva despre sine că existând dincolo de corp prin relațiile cu lumea vie, să vedem porozitatea corpului nostru și să construim reverență pentru o existență colaborativă.

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Open Place, în cadrul programului CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii și este susținut de CEC Arts Link în cadrul programului Rețeaua Art Prospect / Fondul Noii Democrații.

EN

KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers
Self-organizing in times of crises – public program

Artist talk by Anne Beth Albagli [US], followed by a discussion
Friday, September 23, 2022, 19:00
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Sciusev Street, Chisinau)

This talk will focus on screening of selected video works, community engaged projects, and installations that resonate with her time in residence with KIOSK AIR.

The meeting will be held in English

Anne Beth Albagli [US] work explores new ways to witness a landscape and its relationship to human and nonhuman worlds by examining the cultural contexts from which they are born and the layers of manipulation that shape them. Her recent video based installations pay particular attention to trans-corporeality found within landscapes molded by power—be it government, military, or industry. Through archival and field research, play, and community engaged projects she explores one’s perception of self as existing beyond the body through relationships with the living world; to see our bodies’ porosity and build reverence for a collaborative existence.

This event is organized by Oberliht Association in partnership with Open Place, in the frame of KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers laboratory and is supported by CEC Arts Link in the frame of Art Prospect network / New Democracy Fund program.

Advertisement  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: